Biuletyn Informacji Publicznej

BIP: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Mapa strony

 1. Informacje o BIP
  1. Redakcja
   1. Instrukcja
   2. Statut OCRG
    1. Nabory i wyniki
     1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYM.
     2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - .SPECJALISTA W DZIALE ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYM.
     3. Ogłoszenie o pracę na zastępstwo - PODPINSPEKTOR W DZIALE KONTROLI RPO
     4. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - SPECJALISTA W DZIALE ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYM.
     5. Ogłoszenie o wynikach naboru
     6. .Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM
     7. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE WINDYKACJI
     8. Ogloszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - SPECJALISTA W DZIALE ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYM
     9. .Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM.
     10. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - .INSPEKTOR W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM.
     11. INSPEKTOR W DZIALE ROZLICZEŃ PROJEKTÓW- UMOWA O PRACĘ NA ZASTĘPSTWO
     12. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w COIE.
     13. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYM
     14. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE WINDYKACJI 1/2 ETATU
     15. Ogłoszenie o pracę na zastępstwo - PODINSPEKTORA W DZIALE ROZLICZEŃ PROJEKTÓW RPO
     16. Ogłoszenie o pracę na zastępstwo - INSPEKTOR W DZIALE ROZLICZEŃ PROJEKTÓW RPO
     17. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnice- Inspektor w DFK
     18. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy Informatyk w DOA.
     19. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - STARSZY INSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DOA
     20. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM
     21. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - STARSZY INSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DZIALE ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYM
     22. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - .INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI
     23. .Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE ROZLICZEŃ PROJEKTÓW RPO.
     24. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- ..STARSZY INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI PROJEKTÓW RPO
     25. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INPEKTOR W DZIALE WINDYKACJI
     26. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI
     27. Ogłoszenie o naborze do Działu Innowacji
     28. Ogłoszenie o pracę na zastępstwo - INSPEKTOR W DZIALE POMOCY TECHNICZNEJ
     29. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - SPECJALISTA W DZIALE POMOCY TECHNCZNEJ
     30. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - .INSPEKTOR W CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA
     31. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Dziale Obsługi Inwestora i Eksportera.
     32. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE ROZLICZEŃ PROJEKTÓW RPO.
     33. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE ROZLICZEŃ PROJEKTÓW RPO.
     34. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI
     35. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA....
     36. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI..
     37. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA...
     38. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE ROZLICZEŃ PROJEKTÓW RPO
     39. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA
     40. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI.
     41. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - STARSZY INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI PROJEKTÓW RPO
     42. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista w Dziale Rozliczeń Projektów RPO
     43. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w COIE
     44. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA.
     45. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - SPECJALISTA W DZIALE PRZYJMOWANIA I OCENY PROJEKTÓW RPO
     46. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE ROZLICZEŃ PROJEKTÓW RPO
     47. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Centrum obsługi Inwestora i Eksportera..
     48. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera.
     49. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Inspektor w COIE
     50. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Starszy Inspektor w DKO
     51. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STARSZY INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI RPO
     52. Inspektor w Dziale Kontroli Projektów - Umowa na zastępstwo
     53. OGŁOSZENIE O NABORZE - SEKRETARKA
     54. Ogłoszenie o naborze - INSPEKTOR W CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA
     55. ogłoszenie o naborze - Inspektor w Dziale Kontroli Projektów
     56. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI.
     57. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI - KOOP
     58. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze-SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DOA
     59. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI PROJEKTÓW
     60. Ogłoszenie o naborze na zastępstwo - SPECJALISTA W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM
     61. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DOA
     62. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI PROJEKTÓW
     63. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI - KOOP
     64. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI RPO
     65. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DZIALE ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYM
     66. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
     67. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI - Inducult2.0
     68. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze - Inspektor w Dziale Windykacji
     69. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI
     70. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI INDUCULT2.0
     71. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI
     72. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR W DZIALE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA
     73. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI
     74. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI PROJEKTÓW RPO
     75. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA
     76. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - STARSZY INSPEKTOR W DZIALE ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYM
     77. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI
     78. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE W OCRG
     79. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA
     80. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE ROZLICZEŃ PROJEKTÓW
     81. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE PRZYJMOWANIA PROJEKTÓW
     82. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA 2
     83. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA 1
    2. Fundusze Europejskie
     1. INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
     2. Fundusze Europejskie
    3. Zarządzanie
     1. Struktura organizacyjna
      1. Regulamin organizacyjny
      2. Struktura organizacyjna
     2. Majątek Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
      1. Skargi i wnioski
       1. Wniosek o udzielenie informacji publicznej
       2. Skargi i wnioski
      2. Rejestry, ewidencje i archiwa
       1. Sprawozdania finansowe
        1. Sprawozdanie finansowe za 31.12.2019 rok
        2. Sprawozdanie finansowe OCRG - stan na 31.12.2018
      3. OCRG
       1. Kontrole OCRG
        1. Stwierdzone błędy i nieprawidłowości
        2. Kontakt
         1. Zamówienia
          1. Zamówienia publiczne
           1. DOA/323/29/2020 Analiza wąskich gardeł dyfuzji innowacji w województwie opolskim. Rekomendacje dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2030.
           2. DOA/323/28/2020 Analiza potencjału opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu w regionalnym systemie innowacji w ramach projektu KOOP II.
           3. DOA/323/27/2020 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy (poddziałanie 9.2.1 RPO WO na lata 2014-2020).
           4. DOA/323/22/2020 Przygotowanie graficzne, produkcja oraz dostawa materiałów promujących projekt Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Opole.
           5. DOA/323/19/2020 Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
           6. DOA/323/13/2020 Opracowanie i wykonanie materiałów reklamowych na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
           7. DOA/323/78/2019 Zakup i dostawa komputera przenośnego, komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem oraz drukarki do kopert na potrzeby OCRG
           8. DOA/323/72/2019 Przygotowanie graficzne, produkcja oraz dostawa zaproszeń biznesowych wraz z kopertami na Galę Podsumowującą rok 2019 w ramach projektu KOOP II
           9. DOA/323/61/2019/A Świadczenie usług transportowych w związku z udziałem i organizacją przez OCRG wydarzeń krajowych i zagranicznych z udziałem przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, oraz na potrzeby pracowników projektu KOOPII
           10. DOA/323/61/2019 Świadczenie usług transportowych w związku z udziałem i organizacją przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki wydarzeń krajowych i zagranicznych z udziałem przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, oraz na potrzeby pracowników Projek
           11. DOA/323/57/2019 Organizacja dwudniowej wycieczki dla pracowników Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki do Berlina.
           12. DOA/323/55/2019 Dodruk materiałów dydaktycznych dla uczniowskich grup projektowych Akademii Młodego Lean Managera na potrzeby realizacji projektu pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy.
           13. DOA/323/51/2019 Świadczenie usług transportowych w ramach działań związanych z realizacją przez OCRG projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy
           14. DOA/323/34/2019/A Przygotowanie graficzne, produkcja oraz dostawa materiałów promujących projekt KOOP II
           15. DOA/323/34/2019 Przygotowanie graficzne, produkcja oraz dostawa materiałów promujących projekt KOOP II
           16. DOA/323/41/2019 Świadczenie usług transportowych w związku z organizacją przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki spotkań pn. Akademia Młodego Lean Managera w ramach projektu 9.2.1
           17. DOA/323/36/2019 Opracowanie dokumentu pn. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do 2027 roku
           18. DOA/323/33/2019 Aktualizacja, opracowanie merytoryczne, graficzne, wydruk i dostawa opracowań sektorowych wraz z listą przedsiębiorstw województwa opolskiego w ramach projektu pn. KOOP II
           19. DOA/323/21/2019/A Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
           20. DOA/323/28/2019 Przygotowanie graficzne, produkcja oraz dostawa materiałów promujących projekt Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Opole
           21. DOA/323/21/2019 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
           22. DOA/323/19/2019 Przygotowanie i produkcja ulotek oraz zaproszeń na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
           23. DOA/323/17/2019 Zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
           24. DOA/323/8/2019 Zaprojektowanie i wydrukowanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz wykonanie spotów informacyjnych na potrzebę realizacji konferencji ogólnopolskiej rozpowszechniającej InduCult2.0.
           25. DOA/323/1/2019 Analiza stanu innowacyjności gospodarki województwa opolskiego na potrzeby OCRG
          2. Zamówienia na usługi społeczne poniżej progów unijnych
           1. DOA/323/25/2020/A Usługa cateringowa wraz z dowozem na terenie miasta Opola w związku z organizacją szkoleń
           2. DOA/323/25/2020 Usługa cateringowa wraz z dowozem na terenie miasta Opola w związku z organizacją szkoleń dla uczestników w ramach projektu Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim
           3. DOA/323/23/2020 Przeprowadzenie warsztatów online (wideo) dla mentee Programu Mentoringu Biznesowego w ramach projektu KOOP II
           4. DOA/323/21/2020 Przeprowadzenie warsztatów online (wideo) dla mentorów Programu Mentoringu Biznesowego
           5. DOA/323/20/2020 Świadczenie usług zdalnej, a w przypadku gdy pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna bezpośredniej pomocy prawnej, realizowanej przez adwokatów/radców prawnych za pomocą środków komunikowania się na odległość, skierowanej do przedsiębiorc
           6. DOA/323/7/2020/A Przeprowadzenie warsztatów z zakresu szkolnego doradztwa zawodowego dla członków wojewódzkiej sieci współpracy doradców i instytucji oraz dla przedstawicieli szkół i podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego
           7. DOA/323/18/2020 Usługi cateringowe na potrzeby spotkań biznesowych, warsztatów, konferencji organizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
           8. DOA/323/15/2020 Wygłoszenie prelekcji na temat "Elektromobilność oraz autonomiczność w motoryzacji" podczas III Forum Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
           9. DOA/323/12/2020 Usługa wynajmu powierzchni konferencyjnej wraz z cateringiem na potrzeby organizacji III Opolskiego Forum "Międzynarodowe stosunki gospodarcze"
           10. DOA/323/11/2020 Usługa cateringowa wraz z dowozem na terenie miasta Opola na potrzeby Gali Opolska Marka
           11. DOA/323/9/2020 Usługa przeprowadzenia warsztatów pn. Metody podnoszenia potencjału opolskich IOB w branży budowlanej
           12. DOA/323/7/2020 Przeprowadzenie warsztatów z zakresu szkolnego doradztwa zawodowego dla członków wojewódzkiej sieci współpracy doradców i instytucji oraz dla przedstawicieli szkół i podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego
           13. DOA/323/6/2020 Kompleksowa organizacja IV edycji dwudniowych warsztatów edukacyjnych dla członków wojewódzkiej sieci współpracy doradców i instytucji obejmująca usługę wynajmu powierzchni konferencyjnej wraz z usługą hotelową i cateringową
           14. DOA/323/4/2020/A Usługa wynajmu powierzchni konferencyjnej wraz z cateringiem
           15. DOA/323/3/2020 Kompleksowa organizacja IV edycji dwudniowych warsztatów edukacyjnych dla przedstawicieli szkół i podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego obejmująca usługę wynajmu powierzchni konferencyjnej wraz z usługą hotelową i cateringową
           16. DOA/323/4/2020 Usługa wynajmu powierzchni konferencyjnej wraz z cateringiem
           17. DOA/323/82/2019 Usługa cateringowa wraz z dowozem na terenie miasta Opola na potrzeby spotkań biznesowych, warsztatów z udziałem przedsiębiorców i IOB
           18. DOA/323/84/2019 Organizacja spotkania podsumowującego rok 2019 dla pracowników Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
           19. DOA/323/80/2019 Świadczenie usług prawnych na rzecz OCRG na lata 2020-2021
           20. DOA/323/81/2019 Usługa przeprowadzenia warsztatów pn. Wsparcie potencjału opolskich IOB poprzez profesjonalizację jakości usług
           21. DOA/323/76/2019 Organizacja szkolenia dla pracowników OCRG
           22. DOA/323/74/2019 Organizacja szkolenia zamkniętego dla pracowników branży automotive - zarządzanie projektami w organizacjach
           23. DOA/323/73/2019 Obsługa reżyserska i techniczna Gali Podsumowującej rok 2019
           24. DOA/323/70/2019 Organizacja szkolenia dla pracowników OCRG
           25. DOA/323/69/2019 Usługa przeprowadzenia warsztatów pn Instrumenty efektywnego podnoszenia potencjału opolskich IOB w branży budowlanej
           26. DOA/323/71/2019 Przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla pracowników OCRG pn. Akademia Lidera
           27. DOA/323/67/2019 Przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla pracowników OCRG pn. Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych z uwzględnieniem projektów unijnych w perspektywie 2014-2020
           28. DOA/323/65/2019 Usługa wynajmu powierzchni konferencyjnej wraz z usługą hotelową na potrzeby organizacji XI Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu.
           29. DOA/323/64/2019 Usługa cateringowa na terenie miasta Opola na potrzeby konferencji pn. Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim
           30. DOA/323/63/2019 Przeprowadzenie warsztatów z zakresu szkolnego doradztwa zawodowego dla członków wojewódzkiej sieci współpracy doradców i instytucji oraz dla przedstawicieli szkół i podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego
           31. DOA/323/62/2019 Usługa przeprowadzenia warsztatów pn. Wsparcie potencjału opolskiego meblarstwa poprzez profesjonalizację jakości usług-etap II w ramach projektu KOOP II
           32. DOA/323/60/2019 Organizacja wizyt studyjnych krajowych na potrzeby projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy
           33. DOA/323/59/2019 Usługa wynajmu powierzchni konferencyjnej wraz z usługą hotelową i cateringową na potrzeby organizacji III edycji dwudniowych warsztatów edukacyjnych
           34. DOA/323/58/2019 Usługa wynajmu powierzchni konferencyjnej wraz z usługą hotelową i cateringową na potrzeby organizacji III edycji dwudniowych warsztatów edukacyjnych
           35. DOA/323/54/2019 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań z instytucjami IOB, B+R, przedsiębiorcami, organizowanymi przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.
           36. DOA/323/53/2019 Przeprowadzenie 8-10 warsztatów szkoleniowych Lean Menagment dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa opolskiego
           37. DOA/323/50/2019 Organizacja warsztatów dla przedstawicieli IOB i przedsiębiorstw wraz z wydarzeniem towarzyszącym
           38. DOA/323/52/2019 Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń/warsztatów z cyklu Be Lean dla przedstawicieli firm
           39. DOA/323/49/2019/A Organizacja szkolenia zamkniętego dla pracowników branży Automotive
           40. DOA/323/49/2019 Organizacja szkolenia zamkniętego dla pracowników branży Automotive
           41. DOA/323/48/2019 Usługa przygotowania i przeprowadzenia 10 spotkań grupy roboczej dla branży maszynowo-metalowej
           42. DOA/323/46/2019 Usługa przygotowania i przeprowadzenia 8 spotkań grupy roboczej dla branży meblarskiej w ramach projektu KOOP II
           43. DOA/323/47/2019 Przeprowadzenie warsztatów dla mentorów Programu Mentoringu Biznesowego
           44. DOA/323/45/2019 Organizacja szkolenia zamkniętego dla pracowników OCRG zaangażowanych w realizacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
           45. DOA/323/40/2019 Usługa cateringowa w związku z organizacją spotkania dla IOB i przedsiębiorców z polsko-czeskiego pogranicza w dniu 6 czerwca 2019 roku w Ostrawie
           46. DOA/323/39/2019 Przeprowadzenie warsztatów z zakresu szkolnego doradztwa zawodowego dla członków wojewódzkiej sieci współpracy doradców i instytucji
           47. DOA/323/38/2019 Usługa wynajmu powierzchni konferencyjnej wraz z usługą hotelową i cateringową na potrzeby organizacji I edycji dwudniowych warsztatów edukacyjnych dla członków wojewódzkiej sieci współpracy doradców i instytucji
           48. DOA/323/37/3019 Przeprowadzenie jednodniowego warsztatu dla przedstawicieli firm z zakresu podstaw zarządzania finansami firmy
           49. DOA/323/31/2019 Organizacja spotkania integracyjnego dla pracowników OCRG
           50. DOA/323/32/2019 Organizacja szkolenia zamkniętego dla pracowników branży automotive Rozwój kompetencji przywódczych, umiejętność budowania zespołu oraz poprawy kultury współpracy.
           51. DOA/323/6/2019 Świadczenie usług prawnych na rzecz Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
           52. DOA/323/30/2019 wynajęcie sal i powierzchni, organizacja występów artystycznych, warsztatów plastycznych dla mieszkańców gminy Izbicko i okolic z okazji Dnia Europy w ramach projektu pn. Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Opole.
           53. DOA/323/27/2019 Organizacja szkolenia zamkniętego dla pracowników branży automotive Rozwój kompetencji przywódczych, umiejętnego budowania zespołu oraz poprawy kultury współpracy
           54. DOA/323/29/2019 Usługa przeprowadzenia spotkań otwartych pn. Instrumenty efektywnego podnoszenia potencjału opolskich IOB
           55. DOA/323/24/2019/A Przeprowadzenie warsztatów dla przedstawicieli firm z wykorzystaniem gry symulacyjnej w zakresie rozwijania kompetencji menedżerskich w ramach Programu Mentoringu Biznesowego w ramach projektu KOOP II
           56. DOA/323/26/2019 Opracowanie scenariuszy, przeprowadzenie inscenizacji edukacyjnych oraz zapewnienie moderatora, sal wraz z wyposażeniem na wydarzenia organizowane dla młodzieży i mieszkańców województwa opolskiego
           57. DOA/323/25/2019 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby projektów realizowanych przez OCRG
           58. DOA/323/23/2019 Usługa cateringu wraz z dowozem na terenie miasta Opola na potrzeby Gali 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
           59. DOA/323/24/2019 Przeprowadzenie warsztatów dla przedstawicieli firm z wykorzystaniem gry symulacyjnej w zakresie rozwijania kompetencji menedżerskich w ramach Programu Mentoringu Biznesowego w ramach projektu KOOP II
           60. DOA/323/20/2019 Przeprowadzenie dwóch 8-godzinnych spotkań informacyjnych z tematu ochrony danych osobowych oraz kontroli z RODO
           61. DOA/323/13/2019/A Przeprowadzenie wystawy INDUSTRIALNE OPOLSKIE podczas ogólnopolskiej konferencji rozpowszechniającej InduCult2.0.
           62. DOA/323/7/2019/A Organizacja szkolenia zamkniętego dla pracowników branży automotive
           63. DOA/323/15/2019 Przeprowadzenie warsztatów z tematu skutecznego zarządzania zespołem oraz motywowania i budowania zaangażowania w zespole w ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla rynku pracy
           64. DOA/323/14/2019 Usługi cateringowe wraz z wynajmem sali w związku z organizacją przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogólnopolskiej konferencji rozpowszechniającej projektu InduCult2
           65. DOA/323/11/2019 Organizacja wizyty studyjnej krajowej (woj. łódzkie, mazowieckie) na potrzeby projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy
           66. DOA/323/13/2019 Przeprowadzenie wystawy INDUSTRIALNE OPOLSKIE podczas ogólnopolskiej konferencji rozpowszechniającej InduCult2.0.
           67. DOA/323/12/2019 Usługa przeprowadzenia warsztatów pn. Instrumenty efektywnego podnoszenia potencjału opolskich IOB w branży budowlanej.
           68. DOA/323/9/2019 Przeprowadzenie 7 warsztatów wraz z zapewnieniem sal wykładowych i cateringu dla przedsiębiorców i mieszkańców woj. opolskiego w ramach projektu Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Opole
           69. DOA/323/10/2019 Usługa wynajmu powierzchni konferencyjnej wraz z usługą hotelową i cateringową na potrzeby organizacji jednej edycji dwudniowych warsztatów edukacyjnych dla przedstawicieli szkół i podmiotów otoczenia społeczno - gospodarczego
           70. DOA/323/7/2019 Organizacja szkolenia zamkniętego dla pracowników branży automotive Wymagania i zastosowanie norm VDA 6.3 w przedsiębiorstwie.
           71. DOA/323/4/2019 Organizacja szkolenia zamkniętego dla pracowników branży automotive - zarządzanie rozwojem
           72. DOA/323/2/2019 Przeprowadzenie 5 warsztatów szkoleniowych Lean Menagment dla uczniów szkół branżowych z województwa opolskiego w ramach projektu pn. Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla rynku pracy
           73. DOA/323/3/2019 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań uczniowskich grup projektowych Akademii Młodego Lean Managera u podmiotów otoczenia społeczno - gospodarczego w ramach projektu 9.2.1
           74. Regulamin przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych na usługi społeczne w OCRG
          3. Zamówienia na usługi społeczne powyżej progów unijnych
           1. DOA/323/26/2020/A ORGANIZACJA I REALIZACJA SPECJALISTYCZNYCH KURSÓW DLA UCZNIÓW, WYCHOWANKÓW I SŁUCHACZY SZKÓŁ LUB PLACÓWEK SYSTEMU OŚWIATY PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Z TERENU WOJ. OPOLSKIEGO W RAMACH PROJEKTU 9.2.1
           2. DOA/323/26/2020 Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego w ramach projektu 9.2.1
           3. DOA/323/24/2020 Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego w ramach projektu 9.2.1
           4. DOA/323/17/2020 Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego w ramach projektu 9.2.1
           5. DOA/323/16/2020 Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego w ramach projektu 9.2.1
           6. DOA/323/14/2020 Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego w ramach projektu 9.2.1
           7. DOA/323/10/2020 Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego w ramach projektu 9.2.1
           8. DOA/323/5/2020 Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego w ramach projektu 9.2.1
           9. DOA/323/8/2020 Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego w ramach projektu 9.2.1
           10. DOA/323/2/2020 Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego w ramach projektu 9.2.1
           11. DOA/323/1/2020 Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego w ramach projektu 9.2.1
           12. DOA/323/83/2019 Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego w ramach projektu 9.2.1
           13. DOA/323/79/2019 Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego w ramach projektu 9.2.1
           14. DOA/323/75/2019 Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego w ramach projektu 9.2.1
           15. DOA/323/68/2019 Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego w ramach projektu 9.2.1
           16. DOA/323/66/2019 Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego w ramach projektu 9.2.1
           17. DOA/323/56/2019 Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego w ramach projektu 9.2.1
           18. DOA/323/44/2019 Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego w ramach projektu 9.2.1
           19. DOA/323/42/2019 Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego w ramach projektu 9.2.1
           20. DOA/323/43/2019 Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego w ramach projektu 9.2.1
           21. DOA/323/35/2019 Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego w ramach projektu 9.2.1
           22. DOA/323/22/2019 Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego w ramach projektu 9.2.1
           23. DOA/323/18/2019 Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego w ramach projektu 9.2.1
           24. DOA/323/5/2019/B Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego w ramach projektu 9.2.1
           25. DOA/323/5/2019/A Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego w ramach projektu 9.2.1 kurs Monter izolacji przemysłowy
           26. DOA/323/16/2019 Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego w ramach projektu 9.2.1
           27. DOA/323/5/2019 Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego w ramach projektu 9.2.1 kurs Monter izolacji przemysłowych
          4. Zamówienia do równowartości 30 tysięcy euro
           1. DOA/325/39/2020 Dostarczenie 6 kart przedpłaconych , jako nagród dla uczestników konkursu pn. "Igrzyska Ekonomiczne" realizowanego w ramach projektu pn. "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole"
           2. DOA/325/252/2019 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w roku 2020 na rzecz Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
           3. DOA/325/251/2019 Usługa telefonii stacjonarnej i przesyłu danych
           4. DOA/325/237/2019 Zakup 2 sztuk niszczarek dokumentów
           5. DOA/325/232/2019 Zakup stolików na potrzeby podpisywania umów dział DI.
           6. DOA/325/231/2019 Zakup kart podarunkowych dla pracowników OCRG oraz dzieci pracowników OCRG w ramach ZFŚS.
           7. DOA/325/221/2019 Zakup mebli do nowych pomieszczeń
           8. DOA/325/218/2019 Dostarczenie 3 kart przedpłaconych
           9. DOA/325/134/2019/A Zakup papieru do drukowania certyfikatów i dyplomów oraz kopert z kartonową podkładką
           10. DOA/325/116/2019 Zakup pakietu świadczeń dla Partnera Rankingu Firm Opolszczyzny Złota Setka
           11. DOA/325/108/2019 Dostawa paliwa oraz akcesoriów samochodowych
           12. DOA/325/52/2019 Zakup pakietu współorganizatora wydarzenia V Forum Prawa Mediów Elektronicznych
           13. DOA/325/44/2019 Zakup pakietu partnerskiego umożliwiającego udział w konferencji z cyklu Production Manager Meetings pt. Budowanie kultury przywódczej
           14. DOA/325/32/2019 Zakup 5 sztuk szaf na dokumenty
           15. DOA/325/29/2019 Zakup pakietu współorganizatora wydarzenia Automotive CEE Day
           16. DOA/325/24/2019 Przeprowadzenie usługi tłumaczenia konsekutywnego specjalistycznego z języka angielskiego na język polski podczas ogólnopolskiej konferencji rozpowszechniającej projekt InduCult2.0. w dniu 25.03.2019 r.
           17. DOA/325/249/2018/A Ubezpieczenie samochodu służbowego Ford KA
           18. DOA/325/253/2018 Świadczenie usług pocztowych
           19. DOA/325/252/2018 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu pn. Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole
           20. DOA/325/226/2018 Organizacja szkolenia zamkniętego dla pracowników branży automotive.
           21. DOA/325/212/2018 Zakup kart podarunkowych
           22. DOA/325/198/2018 Organizacja szkolenia zamkniętego dla pracowników branży automotive
           23. DOA/325/155/2018 Usługi kurierskie w ramach PT
           24. DOA/325/132/2018 Przeprowadzenie usługi tłumaczenia konsekutywnego z języka angielskiego na język polski
           25. DOA/325/129/2018/A Usługi kurierskie w ramach PT
           26. DOA/325/129/2018 Usługi kurierskie w ramach PT
           27. DOA/325/128/2018 Zapewnienie świadczenia dopasowanej tematycznie usługi DJ podczas realizacji imprezy plenerowej w ramach projektu InduCult2.0
           28. DOA/325/126/2018 Zapewnienie wykonania trzech występów tanecznych nawiązujących tematycznie do kultury przemysłowej podczas realizacji pilotażowych wydarzeń regionalnych w ramach projektu InduCult2.0
           29. DOA/325/125/2018 Usługa DJ podczas realizacji imprezy plenerowej w ramach projektu InduCult2.0.
           30. Dostawa nagród dla uczniów na konkurs na najlepsze projekty design-thinking organizowany w ramach projektu pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2 .
           31. DOA/325/43/2018 Udział w targach - konferencji Automotive CEE Day, Opole 22-23 marca 2018 r.
           32. DOA/325/38/2018 Hosting i utrzymanie serwisu WWW dla strony internetowej www.europedirect-opole.ocrg.opolskie.pl
           33. Zapytanie ofertowe: usługi kurierskie
           34. DOA/325/253/2017 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
           35. DOA/325/213/2017 Zakup kart podarunkowych dla pracowników OCRG oraz dzieci pracowników OCRG w ramach ZFŚŚ
           36. DOA/325/189/2017 Zakup pakietu świadczeń dla Partnera Strategicznego w konferencji podsumowującej Ranking Firm Opolszczyzny "Złota Setka" za rok 2016, która odbędzie się dnia 29 listopada 2017 r.
           37. DOA/325/186/2017 Zakup pakietu świadczeń dla Partnera projektu Zawodowcy realizowanego przez Gazetę Wyborczą w Opolu w ramach Projektu pn. KOOP
           38. DOA/325/157/2017 Usługa wynajmu powierzchni na potrzeby projektu Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu
           39. DOA/325/145/2017 Dostawa samochodu osobowego na cele OCRG
           40. DOA/325/141/2017 Wynajem powierzchni w Dobrodzieniu
           41. DOA/325/132/2017 Zakup i dostawa ksiażki kontroli.
           42. Zakup i dostawa pieczątki i gumki na potrzeby PT
           43. Wynajem powierzchni na potrzeby projektu Kooperacyjne opolskie-profesjonalne otoczenie biznesu
           44. Usługi kurierskie
           45. Usługa Przeprowadzenia warsztatów w formie 8 dniowego cyklu pn. Wsparcie potencjału opolskich IOB poprzez profesjonalizację jakości usług.
           46. Zakup i dostawa pieczątki na potrzeby PT
           47. Dostawa paliwa oraz akcesoriów samochodowych do samochodów służbowych Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
           48. Wynajem sali na potrzeby Projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2
           49. Przedmiotem usługi jest najem powierzchni wystawienniczej na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
           50. Najem powierzchni wystawienniczej na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Projektu pn. Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Działania 2.3 - Wzmocnienie otoczenia biz
           51. Najem powierzchni wystawienniczej na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Projektu pn. Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu
           52. Dostawa nagród dla uczniów na konkurs na najlepszy projekt "design-thinking" organizowanym w ramach projektu pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2 .
           53. Wynajem powierzchni konferencji na potrzeby organizacji spotkania z przedsiębiorcami
           54. Zapytanie ofertowe na wynajem powierzchni konferencyjnej w ramach Programu Mentoringu 9 maj 2017r.
           55. Najem powierzchni wystawienniczej na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Projektu pn. Kooperacyjne Opolskie profesjonalne otoczenie biznesu
           56. Usługa przeprowadzenia warsztatów pn. Wsparcie potencjału opolskiego meblarstwa poprzez profesjonalizację jakości usług. Etap II
           57. Dostawa nagród dla uczniów na konkurs na najlepszy projekt "design-thinking" organizowanym w ramach projektu pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2
           58. Zapytanie ofertowe Dzień Europy
           59. Zapytanie ofertowe na wynajem powierzchni konferencyjnej.
           60. Zapytanie ofertowe wynajem sali 24.03.2017r.
           61. Usługi kurierskie w ramach PT
           62. Zapytanie ofertowe - zakup telefonów komórkowych
           63. Przeprowadzenie dwóch warsztatów pn. Coaching grupowy w obszarze kompetencji zawodowych
           64. Przeprowadzenie dwóch warsztatów pn. Skuteczna komunikacja kluczem do sukcesu
           65. Działania informacyjno - promocyjne w prasie w ramach PT
           66. Ubezpieczenie samochodu służbowego Ford ka i przyczepki
           67. DOA - 325- 244-2016 Zakup i dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych
           68. Świadczenie usługi artystycznej podczas spotkania Świątecznej Gali Podsumowującej 2016
           69. DOA/325/238/2016 Zapytanie ofertowe dotyczące usługi sprzątania
           70. Usługa przeprowadzenia warsztatów pn. Wzmocnienie potencjału usługowego opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu w branży metalowo maszynowej.
           71. Zapytanie ofertowe - przygotowanie i wykonanie dwóch materiałów filmowych promujących konferencję Express Yourself.
           72. Udział eksperta w charakterze prelegenta podczas Świątecznej Gali Podsumowującej działania Klubu 150.
           73. Wynajem Sali w ramach Projektu Opolskie Szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2
           74. Usługa przeprowadzenia warsztatów pn. Wzmocnienie potencjału usługowego opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu w branży metalowo-maszynowej.
           75. Usługa przeprowadzenia warsztatów pn. Wzmocnienie potencjału usługowego opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu w branży drzewno-stolarskiej
           76. Opracowanie, aktualizacja, opracowanie merytoryczne, graficzne, wydruk i dostawa opracowań sektorowych
           77. Zakup i dostawa papieru ksero
           78. Zakup pakietu świadczeń dla Partnera Strategicznego w konferencji podsumowującej Ranking Firm Opolszczyzny Złota Setka za rok 2015 i 2014, która odbędzie się dnia 28 listopada 2016 roku
           79. Zapytanie ofertowe - wynajem sali konferencyjnej na potrzeby Projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku Pracy 2
           80. Świadczenie usług transportowych w ramach projektu pn. Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2
           81. Zapewnienie udziału w II Międzynarodowej Konferencji Nowoczesne Technologie, Konstrukcje, Materiały dla Chemii i Energetyki organizowanej przez Park Przemysłowy Kędzierzyn Koźle oraz Park Przemysłowy Metalchem w dniach 26,28.10.2016 r.
           82. Zakup kuponów do kina w Opolu
           83. Zamówienie - Zapewnienie transportu uczestnikom dialogu obywatelskiego
           84. Szkolenie zamknięte dla pracowników OCRG - Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2014-2020.
           85. Zakup i dostawa materiałów biurowych.
           86. Przeprowadzenie warsztatów Design Thinking dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2
           87. Dostawa materiałów biurowych dla uczestników projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2
           88. Wynajem powierzchni w Dobrodzieniu na 10 dni szkoleniowych w ramach projektu pn Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2
           89. Zakup i dostawa pojemników na zużyty toner na potrzeby pracowników zaangażowanych w RPO WO 2014-2020
           90. Usługa tłumaczenia dokumentacji na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Projektu pn. Kooperacyjne Opolskie, profesjonalne otoczenie biznesu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu,
           91. Świadczenie usług transportowych na potrzeby projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2
           92. Zapytanie ofertowe - usługa doradcza dot. instrumentów inżynierii finansowej
           93. Wynajem powierzchni konferencyjnej na potrzeby organizacji spotkania z przedsiębiorcami.
           94. Opracowanie i wygłoszenie wykładów tematycznych oraz moderowanie 6 spotkań grupy roboczej dla branży meblarskiej w zakresie designu i aranżacji wnętrz w ramach projektu, Kooperacja Opolszczyzny, profesjonalne otoczenie biznesu.
           95. Usługa najmu sali w związku z organizacją spotkań grupy roboczej dla branży meblarskiej w zakresie designu i aranżacji wnętrz, w ramach projektu Kooperacja Opolszczyzny, profesjonalne otoczenie biznesu.
           96. Zakup i dostawa wyposażenia na rzecz realizacji projektu Kooperacyjne Opolskie profesjonalne otoczenie biznesu.
           97. Usługa przeprowadzenia szkolenia pn. Wzmocnienie potencjału usługowego opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu, moduł II.
           98. Szkolenie zamknięte dla pracowników OCRG zaangażowanych w realizację RPO WO 2014-2020 - Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2014-2020.
           99. zakwaterowanie dla uczestników wyjazdu zagranicznego do Leoben (Austria) w związku ze spotkaniem partnerów Projektu InduCult2.0
           100. Organizacja wyjazdu szkoleniowego dla pracowników projektu do Eindhoven, Holandia w związku z udziałem w Dutch Design Week 2016
           101. Zakup oraz dostawa 7 samodzielnych licencji oprogramowania biurowego w ramach PT
           102. Zakup idostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych
           103. Usługa przeprowadzenia szkolenia pn. Wzmocnienie potencjału usługowego opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu moduł II.
           104. Organizacja warsztatów dla firm wraz z turniejem piłki nożnej opolskich firm
           105. Zakup i dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych
           106. Przeprowadzenie warsztatu dla członków Klubu 150
           107. Zakup oraz dostawa 7 komputerów w ramach Pomocy Technicznej
           108. Wynajem powierzchni
           109. Usługa tłumaczeniowa w ramach Projektu Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu
           110. Opracowanie i wygłoszenie wykładu tematycznego oraz moderowanie 5 spotkań grupy roboczej dla branży drzewno meblarskiej w ramach projektu Kooperacja Opolszczyzny profesjonalne otoczenie biznesu
           111. Usługa najmu sali w związku z organizacją spotkań grupy roboczej dla branży drzewno meblarskiej w ramach projektu Kooperacja Opolszczyzny, profesjonalne otoczenie biznesu w okresie od 15.08.2016 r. do 28.10.2016 r
           112. Zapytanie ofertowe na najem pomieszczenia magazynowego z przeznaczeniem na prowadzenie archiwum zakładowego.
           113. Zakup, dostawa i montaż mebli na wyposazenie biura pn. InduCult
           114. Usługa przeprowadzenia szkolenia zamkniętego z zakresu prowadzenia wystąpień publicznych i prezentacji oraz negocjacji biznesowych
           115. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami i oprogramowaniem na wyposażenie biura projektu pn InduCult 2_0
           116. Zamówienie na wynajem powierzchni wystawienniczej
           117. Zap. ofertowe dot. zakupu papieru ksero A4
           118. Zap. ofertowe dot. zakupu pojemników na zużyty toner
           119. Zapytanie ofertowe dot. zakupu pojemników na zużyty toner
           120. Zapytanie ofertowe - wynajem sali
           121. Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług prawnych na rzecz OCRG
           122. Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy klipsów archiwizacyjnych oraz teczek bialych wiązanych w ramach PT
           123. Zapytanie ofertowe na dostawę usług telefonii stacjonarnej
           124. Zapytanie ofertowe - zakup wyposażenia
          5. Plan zamówień publicznych na 2020 r.
          6. Plan zamówień publicznych 2019 r.
         2. Ogłoszenia i informacje
          1. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości województwa opolskiego - Dębowa

         Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.