Biuletyn Informacji Publicznej

BIP: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Mapa strony

 1. Informacje o BIP
  1. Redakcja
   1. Instrukcja
   2. Statut OCRG
    1. Nabory i wyniki
     1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYM
     2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE WINDYKACJI 1/2 ETATU
     3. Ogłoszenie o pracę na zastępstwo - PODINSPEKTORA W DZIALE ROZLICZEŃ PROJEKTÓW RPO
     4. Ogłoszenie o pracę na zastępstwo - INSPEKTOR W DZIALE ROZLICZEŃ PROJEKTÓW RPO
     5. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnice- Inspektor w DFK
     6. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy Informatyk w DOA.
     7. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - STARSZY INSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DOA
     8. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM
     9. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - STARSZY INSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DZIALE ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYM
     10. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - .INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI
     11. .Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE ROZLICZEŃ PROJEKTÓW RPO.
     12. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- ..STARSZY INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI PROJEKTÓW RPO
     13. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INPEKTOR W DZIALE WINDYKACJI
     14. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI
     15. Ogłoszenie o naborze do Działu Innowacji
     16. Ogłoszenie o pracę na zastępstwo - INSPEKTOR W DZIALE POMOCY TECHNICZNEJ
     17. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - SPECJALISTA W DZIALE POMOCY TECHNCZNEJ
     18. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - .INSPEKTOR W CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA
     19. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Dziale Obsługi Inwestora i Eksportera.
     20. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE ROZLICZEŃ PROJEKTÓW RPO.
     21. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE ROZLICZEŃ PROJEKTÓW RPO.
     22. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI
     23. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA....
     24. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI..
     25. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA...
     26. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE ROZLICZEŃ PROJEKTÓW RPO
     27. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA
     28. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI.
     29. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - STARSZY INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI PROJEKTÓW RPO
     30. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista w Dziale Rozliczeń Projektów RPO
     31. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w COIE
     32. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA.
     33. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - SPECJALISTA W DZIALE PRZYJMOWANIA I OCENY PROJEKTÓW RPO
     34. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE ROZLICZEŃ PROJEKTÓW RPO
     35. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Centrum obsługi Inwestora i Eksportera..
     36. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera.
     37. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Inspektor w COIE
     38. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Starszy Inspektor w DKO
     39. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STARSZY INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI RPO
     40. Inspektor w Dziale Kontroli Projektów - Umowa na zastępstwo
     41. OGŁOSZENIE O NABORZE - SEKRETARKA
     42. Ogłoszenie o naborze - INSPEKTOR W CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA
     43. ogłoszenie o naborze - Inspektor w Dziale Kontroli Projektów
     44. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI.
     45. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI - KOOP
     46. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze-SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DOA
     47. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI PROJEKTÓW
     48. Ogłoszenie o naborze na zastępstwo - SPECJALISTA W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM
     49. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DOA
     50. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI PROJEKTÓW
     51. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI - KOOP
     52. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI RPO
     53. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DZIALE ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYM
     54. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
     55. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI - Inducult2.0
     56. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze - Inspektor w Dziale Windykacji
     57. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI
     58. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI INDUCULT2.0
     59. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI
     60. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR W DZIALE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA
     61. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI
     62. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI PROJEKTÓW RPO
     63. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA
     64. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - STARSZY INSPEKTOR W DZIALE ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYM
     65. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI
     66. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE W OCRG
     67. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA
     68. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE ROZLICZEŃ PROJEKTÓW
     69. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE PRZYJMOWANIA PROJEKTÓW
     70. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA 2
     71. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA 1
    2. Fundusze Europejskie
     1. INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
     2. Fundusze Europejskie
    3. Zarządzanie
     1. Struktura organizacyjna
      1. Regulamin organizacyjny
      2. Struktura organizacyjna
     2. Majątek Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
      1. Skargi i wnioski
       1. Wniosek o udzielenie informacji publicznej
       2. Skargi i wnioski
      2. Rejestry, ewidencje i archiwa
       1. Sprawozdania finansowe
        1. Sprawozdanie finansowe OCRG - stan na 31.12.2018
      3. OCRG
       1. Kontrole OCRG
        1. Stwierdzone błędy i nieprawidłowości
        2. Kontakt
         1. Zamówienia
          1. Zamówienia publiczne
           1. DOA/323/34/2019/A Przygotowanie graficzne, produkcja oraz dostawa materiałów promujących projekt KOOP II
           2. DOA/323/34/2019 Przygotowanie graficzne, produkcja oraz dostawa materiałów promujących projekt KOOP II
           3. DOA/323/41/2019 Świadczenie usług transportowych w związku z organizacją przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki spotkań pn. Akademia Młodego Lean Managera w ramach projektu 9.2.1
           4. DOA/323/36/2019 Opracowanie dokumentu pn. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do 2027 roku
           5. DOA/323/33/2019 Aktualizacja, opracowanie merytoryczne, graficzne, wydruk i dostawa opracowań sektorowych wraz z listą przedsiębiorstw województwa opolskiego w ramach projektu pn. KOOP II
           6. DOA/323/21/2019/A Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
           7. DOA/323/28/2019 Przygotowanie graficzne, produkcja oraz dostawa materiałów promujących projekt Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Opole
           8. DOA/323/21/2019 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
           9. DOA/323/19/2019 Przygotowanie i produkcja ulotek oraz zaproszeń na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
           10. DOA/323/17/2019 Zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
           11. DOA/323/8/2019 Zaprojektowanie i wydrukowanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz wykonanie spotów informacyjnych na potrzebę realizacji konferencji ogólnopolskiej rozpowszechniającej InduCult2.0.
           12. DOA/323/1/2019 Analiza stanu innowacyjności gospodarki województwa opolskiego na potrzeby OCRG
          2. Zamówienia na usługi społeczne poniżej progów unijnych
           1. DOA/323/49/2019 Organizacja szkolenia zamkniętego dla pracowników branży Automotive
           2. DOA/323/48/2019 Usługa przygotowania i przeprowadzenia 10 spotkań grupy roboczej dla branży maszynowo-metalowej
           3. DOA/323/46/2019 Usługa przygotowania i przeprowadzenia 8 spotkań grupy roboczej dla branży meblarskiej w ramach projektu KOOP II
           4. DOA/323/47/2019 Przeprowadzenie warsztatów dla mentorów Programu Mentoringu Biznesowego
           5. DOA/323/45/2019 Organizacja szkolenia zamkniętego dla pracowników OCRG zaangażowanych w realizacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
           6. DOA/323/40/2019 Usługa cateringowa w związku z organizacją spotkania dla IOB i przedsiębiorców z polsko-czeskiego pogranicza w dniu 6 czerwca 2019 roku w Ostrawie
           7. DOA/323/39/2019 Przeprowadzenie warsztatów z zakresu szkolnego doradztwa zawodowego dla członków wojewódzkiej sieci współpracy doradców i instytucji
           8. DOA/323/38/2019 Usługa wynajmu powierzchni konferencyjnej wraz z usługą hotelową i cateringową na potrzeby organizacji I edycji dwudniowych warsztatów edukacyjnych dla członków wojewódzkiej sieci współpracy doradców i instytucji
           9. DOA/323/37/3019 Przeprowadzenie jednodniowego warsztatu dla przedstawicieli firm z zakresu podstaw zarządzania finansami firmy
           10. DOA/323/31/2019 Organizacja spotkania integracyjnego dla pracowników OCRG
           11. DOA/323/32/2019 Organizacja szkolenia zamkniętego dla pracowników branży automotive Rozwój kompetencji przywódczych, umiejętność budowania zespołu oraz poprawy kultury współpracy.
           12. DOA/323/6/2019 Świadczenie usług prawnych na rzecz Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
           13. DOA/323/30/2019 wynajęcie sal i powierzchni, organizacja występów artystycznych, warsztatów plastycznych dla mieszkańców gminy Izbicko i okolic z okazji Dnia Europy w ramach projektu pn. Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Opole.
           14. DOA/323/27/2019 Organizacja szkolenia zamkniętego dla pracowników branży automotive Rozwój kompetencji przywódczych, umiejętnego budowania zespołu oraz poprawy kultury współpracy
           15. DOA/323/29/2019 Usługa przeprowadzenia spotkań otwartych pn. Instrumenty efektywnego podnoszenia potencjału opolskich IOB
           16. DOA/323/24/2019/A Przeprowadzenie warsztatów dla przedstawicieli firm z wykorzystaniem gry symulacyjnej w zakresie rozwijania kompetencji menedżerskich w ramach Programu Mentoringu Biznesowego w ramach projektu KOOP II
           17. DOA/323/26/2019 Opracowanie scenariuszy, przeprowadzenie inscenizacji edukacyjnych oraz zapewnienie moderatora, sal wraz z wyposażeniem na wydarzenia organizowane dla młodzieży i mieszkańców województwa opolskiego
           18. DOA/323/25/2019 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby projektów realizowanych przez OCRG
           19. DOA/323/23/2019 Usługa cateringu wraz z dowozem na terenie miasta Opola na potrzeby Gali 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
           20. DOA/323/24/2019 Przeprowadzenie warsztatów dla przedstawicieli firm z wykorzystaniem gry symulacyjnej w zakresie rozwijania kompetencji menedżerskich w ramach Programu Mentoringu Biznesowego w ramach projektu KOOP II
           21. DOA/323/20/2019 Przeprowadzenie dwóch 8-godzinnych spotkań informacyjnych z tematu ochrony danych osobowych oraz kontroli z RODO
           22. DOA/323/13/2019/A Przeprowadzenie wystawy INDUSTRIALNE OPOLSKIE podczas ogólnopolskiej konferencji rozpowszechniającej InduCult2.0.
           23. DOA/323/7/2019/A Organizacja szkolenia zamkniętego dla pracowników branży automotive
           24. DOA/323/15/2019 Przeprowadzenie warsztatów z tematu skutecznego zarządzania zespołem oraz motywowania i budowania zaangażowania w zespole w ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla rynku pracy
           25. DOA/323/14/2019 Usługi cateringowe wraz z wynajmem sali w związku z organizacją przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogólnopolskiej konferencji rozpowszechniającej projektu InduCult2
           26. DOA/323/11/2019 Organizacja wizyty studyjnej krajowej (woj. łódzkie, mazowieckie) na potrzeby projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy
           27. DOA/323/13/2019 Przeprowadzenie wystawy INDUSTRIALNE OPOLSKIE podczas ogólnopolskiej konferencji rozpowszechniającej InduCult2.0.
           28. DOA/323/12/2019 Usługa przeprowadzenia warsztatów pn. Instrumenty efektywnego podnoszenia potencjału opolskich IOB w branży budowlanej.
           29. DOA/323/9/2019 Przeprowadzenie 7 warsztatów wraz z zapewnieniem sal wykładowych i cateringu dla przedsiębiorców i mieszkańców woj. opolskiego w ramach projektu Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Opole
           30. DOA/323/10/2019 Usługa wynajmu powierzchni konferencyjnej wraz z usługą hotelową i cateringową na potrzeby organizacji jednej edycji dwudniowych warsztatów edukacyjnych dla przedstawicieli szkół i podmiotów otoczenia społeczno - gospodarczego
           31. DOA/323/7/2019 Organizacja szkolenia zamkniętego dla pracowników branży automotive Wymagania i zastosowanie norm VDA 6.3 w przedsiębiorstwie.
           32. DOA/323/4/2019 Organizacja szkolenia zamkniętego dla pracowników branży automotive - zarządzanie rozwojem
           33. DOA/323/2/2019 Przeprowadzenie 5 warsztatów szkoleniowych Lean Menagment dla uczniów szkół branżowych z województwa opolskiego w ramach projektu pn. Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla rynku pracy
           34. DOA/323/3/2019 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań uczniowskich grup projektowych Akademii Młodego Lean Managera u podmiotów otoczenia społeczno - gospodarczego w ramach projektu 9.2.1
           35. Regulamin przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych na usługi społeczne w OCRG
          3. Zamówienia na usługi społeczne powyżej progów unijnych
           1. DOA/323/44/2019 Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego w ramach projektu 9.2.1
           2. DOA/323/42/2019 Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego w ramach projektu 9.2.1
           3. DOA/323/43/2019 Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego w ramach projektu 9.2.1
           4. DOA/323/35/2019 Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego w ramach projektu 9.2.1
           5. DOA/323/22/2019 Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego w ramach projektu 9.2.1
           6. DOA/323/18/2019 Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego w ramach projektu 9.2.1
           7. DOA/323/5/2019/B Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego w ramach projektu 9.2.1
           8. DOA/323/5/2019/A Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego w ramach projektu 9.2.1 kurs Monter izolacji przemysłowy
           9. DOA/323/16/2019 Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego w ramach projektu 9.2.1
           10. DOA/323/5/2019 Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego w ramach projektu 9.2.1 kurs Monter izolacji przemysłowych
          4. Zamówienia do równowartości 30 tysięcy euro
           1. DOA/325/116/2019 Zakup pakietu świadczeń dla Partnera Rankingu Firm Opolszczyzny Złota Setka
           2. DOA/325/108/2019 Dostawa paliwa oraz akcesoriów samochodowych
           3. DOA/325/52/2019 Zakup pakietu współorganizatora wydarzenia V Forum Prawa Mediów Elektronicznych
           4. DOA/325/44/2019 Zakup pakietu partnerskiego umożliwiającego udział w konferencji z cyklu Production Manager Meetings pt. Budowanie kultury przywódczej
           5. DOA/325/32/2019 Zakup 5 sztuk szaf na dokumenty
           6. DOA/325/29/2019 Zakup pakietu współorganizatora wydarzenia Automotive CEE Day
           7. DOA/325/24/2019 Przeprowadzenie usługi tłumaczenia konsekutywnego specjalistycznego z języka angielskiego na język polski podczas ogólnopolskiej konferencji rozpowszechniającej projekt InduCult2.0. w dniu 25.03.2019 r.
           8. DOA/325/249/2018/A Ubezpieczenie samochodu służbowego Ford KA
           9. DOA/325/253/2018 Świadczenie usług pocztowych
           10. DOA/325/252/2018 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu pn. Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole
           11. DOA/325/226/2018 Organizacja szkolenia zamkniętego dla pracowników branży automotive.
           12. DOA/325/212/2018 Zakup kart podarunkowych
           13. DOA/325/198/2018 Organizacja szkolenia zamkniętego dla pracowników branży automotive
           14. DOA/325/155/2018 Usługi kurierskie w ramach PT
           15. DOA/325/132/2018 Przeprowadzenie usługi tłumaczenia konsekutywnego z języka angielskiego na język polski
           16. DOA/325/129/2018/A Usługi kurierskie w ramach PT
           17. DOA/325/129/2018 Usługi kurierskie w ramach PT
           18. DOA/325/128/2018 Zapewnienie świadczenia dopasowanej tematycznie usługi DJ podczas realizacji imprezy plenerowej w ramach projektu InduCult2.0
           19. DOA/325/126/2018 Zapewnienie wykonania trzech występów tanecznych nawiązujących tematycznie do kultury przemysłowej podczas realizacji pilotażowych wydarzeń regionalnych w ramach projektu InduCult2.0
           20. DOA/325/125/2018 Usługa DJ podczas realizacji imprezy plenerowej w ramach projektu InduCult2.0.
           21. Dostawa nagród dla uczniów na konkurs na najlepsze projekty design-thinking organizowany w ramach projektu pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2 .
           22. DOA/325/43/2018 Udział w targach - konferencji Automotive CEE Day, Opole 22-23 marca 2018 r.
           23. DOA/325/38/2018 Hosting i utrzymanie serwisu WWW dla strony internetowej www.europedirect-opole.ocrg.opolskie.pl
           24. Zapytanie ofertowe: usługi kurierskie
           25. DOA/325/253/2017 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
           26. DOA/325/213/2017 Zakup kart podarunkowych dla pracowników OCRG oraz dzieci pracowników OCRG w ramach ZFŚŚ
           27. DOA/325/189/2017 Zakup pakietu świadczeń dla Partnera Strategicznego w konferencji podsumowującej Ranking Firm Opolszczyzny "Złota Setka" za rok 2016, która odbędzie się dnia 29 listopada 2017 r.
           28. DOA/325/186/2017 Zakup pakietu świadczeń dla Partnera projektu Zawodowcy realizowanego przez Gazetę Wyborczą w Opolu w ramach Projektu pn. KOOP
           29. DOA/325/157/2017 Usługa wynajmu powierzchni na potrzeby projektu Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu
           30. DOA/325/145/2017 Dostawa samochodu osobowego na cele OCRG
           31. DOA/325/141/2017 Wynajem powierzchni w Dobrodzieniu
           32. DOA/325/132/2017 Zakup i dostawa ksiażki kontroli.
           33. Zakup i dostawa pieczątki i gumki na potrzeby PT
           34. Wynajem powierzchni na potrzeby projektu Kooperacyjne opolskie-profesjonalne otoczenie biznesu
           35. Usługi kurierskie
           36. Usługa Przeprowadzenia warsztatów w formie 8 dniowego cyklu pn. Wsparcie potencjału opolskich IOB poprzez profesjonalizację jakości usług.
           37. Zakup i dostawa pieczątki na potrzeby PT
           38. Dostawa paliwa oraz akcesoriów samochodowych do samochodów służbowych Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
           39. Wynajem sali na potrzeby Projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2
           40. Przedmiotem usługi jest najem powierzchni wystawienniczej na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
           41. Najem powierzchni wystawienniczej na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Projektu pn. Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Działania 2.3 - Wzmocnienie otoczenia biz
           42. Najem powierzchni wystawienniczej na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Projektu pn. Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu
           43. Dostawa nagród dla uczniów na konkurs na najlepszy projekt "design-thinking" organizowanym w ramach projektu pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2 .
           44. Wynajem powierzchni konferencji na potrzeby organizacji spotkania z przedsiębiorcami
           45. Zapytanie ofertowe na wynajem powierzchni konferencyjnej w ramach Programu Mentoringu 9 maj 2017r.
           46. Najem powierzchni wystawienniczej na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Projektu pn. Kooperacyjne Opolskie profesjonalne otoczenie biznesu
           47. Usługa przeprowadzenia warsztatów pn. Wsparcie potencjału opolskiego meblarstwa poprzez profesjonalizację jakości usług. Etap II
           48. Dostawa nagród dla uczniów na konkurs na najlepszy projekt "design-thinking" organizowanym w ramach projektu pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2
           49. Zapytanie ofertowe Dzień Europy
           50. Zapytanie ofertowe na wynajem powierzchni konferencyjnej.
           51. Zapytanie ofertowe wynajem sali 24.03.2017r.
           52. Usługi kurierskie w ramach PT
           53. Zapytanie ofertowe - zakup telefonów komórkowych
           54. Przeprowadzenie dwóch warsztatów pn. Coaching grupowy w obszarze kompetencji zawodowych
           55. Przeprowadzenie dwóch warsztatów pn. Skuteczna komunikacja kluczem do sukcesu
           56. Działania informacyjno - promocyjne w prasie w ramach PT
           57. Ubezpieczenie samochodu służbowego Ford ka i przyczepki
           58. DOA - 325- 244-2016 Zakup i dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych
           59. Świadczenie usługi artystycznej podczas spotkania Świątecznej Gali Podsumowującej 2016
           60. DOA/325/238/2016 Zapytanie ofertowe dotyczące usługi sprzątania
           61. Usługa przeprowadzenia warsztatów pn. Wzmocnienie potencjału usługowego opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu w branży metalowo maszynowej.
           62. Zapytanie ofertowe - przygotowanie i wykonanie dwóch materiałów filmowych promujących konferencję Express Yourself.
           63. Udział eksperta w charakterze prelegenta podczas Świątecznej Gali Podsumowującej działania Klubu 150.
           64. Wynajem Sali w ramach Projektu Opolskie Szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2
           65. Usługa przeprowadzenia warsztatów pn. Wzmocnienie potencjału usługowego opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu w branży metalowo-maszynowej.
           66. Usługa przeprowadzenia warsztatów pn. Wzmocnienie potencjału usługowego opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu w branży drzewno-stolarskiej
           67. Opracowanie, aktualizacja, opracowanie merytoryczne, graficzne, wydruk i dostawa opracowań sektorowych
           68. Zakup i dostawa papieru ksero
           69. Zakup pakietu świadczeń dla Partnera Strategicznego w konferencji podsumowującej Ranking Firm Opolszczyzny Złota Setka za rok 2015 i 2014, która odbędzie się dnia 28 listopada 2016 roku
           70. Zapytanie ofertowe - wynajem sali konferencyjnej na potrzeby Projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku Pracy 2
           71. Świadczenie usług transportowych w ramach projektu pn. Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2
           72. Zapewnienie udziału w II Międzynarodowej Konferencji Nowoczesne Technologie, Konstrukcje, Materiały dla Chemii i Energetyki organizowanej przez Park Przemysłowy Kędzierzyn Koźle oraz Park Przemysłowy Metalchem w dniach 26,28.10.2016 r.
           73. Zakup kuponów do kina w Opolu
           74. Zamówienie - Zapewnienie transportu uczestnikom dialogu obywatelskiego
           75. Szkolenie zamknięte dla pracowników OCRG - Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2014-2020.
           76. Zakup i dostawa materiałów biurowych.
           77. Przeprowadzenie warsztatów Design Thinking dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2
           78. Dostawa materiałów biurowych dla uczestników projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2
           79. Wynajem powierzchni w Dobrodzieniu na 10 dni szkoleniowych w ramach projektu pn Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2
           80. Zakup i dostawa pojemników na zużyty toner na potrzeby pracowników zaangażowanych w RPO WO 2014-2020
           81. Usługa tłumaczenia dokumentacji na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Projektu pn. Kooperacyjne Opolskie, profesjonalne otoczenie biznesu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu,
           82. Świadczenie usług transportowych na potrzeby projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2
           83. Zapytanie ofertowe - usługa doradcza dot. instrumentów inżynierii finansowej
           84. Wynajem powierzchni konferencyjnej na potrzeby organizacji spotkania z przedsiębiorcami.
           85. Opracowanie i wygłoszenie wykładów tematycznych oraz moderowanie 6 spotkań grupy roboczej dla branży meblarskiej w zakresie designu i aranżacji wnętrz w ramach projektu, Kooperacja Opolszczyzny, profesjonalne otoczenie biznesu.
           86. Usługa najmu sali w związku z organizacją spotkań grupy roboczej dla branży meblarskiej w zakresie designu i aranżacji wnętrz, w ramach projektu Kooperacja Opolszczyzny, profesjonalne otoczenie biznesu.
           87. Zakup i dostawa wyposażenia na rzecz realizacji projektu Kooperacyjne Opolskie profesjonalne otoczenie biznesu.
           88. Usługa przeprowadzenia szkolenia pn. Wzmocnienie potencjału usługowego opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu, moduł II.
           89. Szkolenie zamknięte dla pracowników OCRG zaangażowanych w realizację RPO WO 2014-2020 - Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2014-2020.
           90. zakwaterowanie dla uczestników wyjazdu zagranicznego do Leoben (Austria) w związku ze spotkaniem partnerów Projektu InduCult2.0
           91. Organizacja wyjazdu szkoleniowego dla pracowników projektu do Eindhoven, Holandia w związku z udziałem w Dutch Design Week 2016
           92. Zakup oraz dostawa 7 samodzielnych licencji oprogramowania biurowego w ramach PT
           93. Zakup idostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych
           94. Usługa przeprowadzenia szkolenia pn. Wzmocnienie potencjału usługowego opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu moduł II.
           95. Organizacja warsztatów dla firm wraz z turniejem piłki nożnej opolskich firm
           96. Zakup i dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych
           97. Przeprowadzenie warsztatu dla członków Klubu 150
           98. Zakup oraz dostawa 7 komputerów w ramach Pomocy Technicznej
           99. Wynajem powierzchni
           100. Usługa tłumaczeniowa w ramach Projektu Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu
           101. Opracowanie i wygłoszenie wykładu tematycznego oraz moderowanie 5 spotkań grupy roboczej dla branży drzewno meblarskiej w ramach projektu Kooperacja Opolszczyzny profesjonalne otoczenie biznesu
           102. Usługa najmu sali w związku z organizacją spotkań grupy roboczej dla branży drzewno meblarskiej w ramach projektu Kooperacja Opolszczyzny, profesjonalne otoczenie biznesu w okresie od 15.08.2016 r. do 28.10.2016 r
           103. Zapytanie ofertowe na najem pomieszczenia magazynowego z przeznaczeniem na prowadzenie archiwum zakładowego.
           104. Zakup, dostawa i montaż mebli na wyposazenie biura pn. InduCult
           105. Usługa przeprowadzenia szkolenia zamkniętego z zakresu prowadzenia wystąpień publicznych i prezentacji oraz negocjacji biznesowych
           106. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami i oprogramowaniem na wyposażenie biura projektu pn InduCult 2_0
           107. Zamówienie na wynajem powierzchni wystawienniczej
           108. Zap. ofertowe dot. zakupu papieru ksero A4
           109. Zap. ofertowe dot. zakupu pojemników na zużyty toner
           110. Zapytanie ofertowe dot. zakupu pojemników na zużyty toner
           111. Zapytanie ofertowe - wynajem sali
           112. Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług prawnych na rzecz OCRG
           113. Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy klipsów archiwizacyjnych oraz teczek bialych wiązanych w ramach PT
           114. Zapytanie ofertowe na dostawę usług telefonii stacjonarnej
           115. Zapytanie ofertowe - zakup wyposażenia
          5. Plan zamówień publicznych 2019 r.

         Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.