Biuletyn Informacji Publicznej

BIP: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Mapa strony

 1. Informacje o BIP
  1. Redakcja
   1. Instrukcja
   2. Statut OCRG
    1. Nabory i wyniki
     1. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI
     2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA....
     3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI..
     4. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA...
     5. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE ROZLICZEŃ PROJEKTÓW RPO
     6. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA
     7. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI.
     8. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - STARSZY INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI PROJEKTÓW RPO
     9. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista w Dziale Rozliczeń Projektów RPO
     10. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w COIE
     11. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA.
     12. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - SPECJALISTA W DZIALE PRZYJMOWANIA I OCENY PROJEKTÓW RPO
     13. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE ROZLICZEŃ PROJEKTÓW RPO
     14. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Centrum obsługi Inwestora i Eksportera..
     15. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera.
     16. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Inspektor w COIE
     17. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Starszy Inspektor w DKO
     18. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STARSZY INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI RPO
     19. Inspektor w Dziale Kontroli Projektów - Umowa na zastępstwo
     20. OGŁOSZENIE O NABORZE - SEKRETARKA
     21. Ogłoszenie o naborze - INSPEKTOR W CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA
     22. ogłoszenie o naborze - Inspektor w Dziale Kontroli Projektów
     23. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI.
     24. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI - KOOP
     25. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze-SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DOA
     26. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI PROJEKTÓW
     27. Ogłoszenie o naborze na zastępstwo - SPECJALISTA W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM
     28. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DOA
     29. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI PROJEKTÓW
     30. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI - KOOP
     31. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI RPO
     32. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DZIALE ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYM
     33. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
     34. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI - Inducult2.0
     35. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze - Inspektor w Dziale Windykacji
     36. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI
     37. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI INDUCULT2.0
     38. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI
     39. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR W DZIALE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA
     40. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI
     41. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI PROJEKTÓW RPO
     42. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA
     43. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - STARSZY INSPEKTOR W DZIALE ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYM
     44. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI
     45. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE W OCRG
     46. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA
     47. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE ROZLICZEŃ PROJEKTÓW
     48. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE PRZYJMOWANIA PROJEKTÓW
     49. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA 2
     50. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA 1
    2. Fundusze Europejskie
     1. INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
     2. Fundusze Europejskie
    3. Zarządzanie
     1. Struktura organizacyjna
      1. Regulamin organizacyjny
      2. Struktura organizacyjna
     2. Majątek Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
      1. Skargi i wnioski
       1. Wniosek o udzielenie informacji publicznej
       2. Skargi i wnioski
      2. Rejestry, ewidencje i archiwa
       1. OCRG
        1. Kontrole OCRG
         1. Kontakt
          1. Zamówienia
           1. Zamówienia publiczne
            1. DOA/323/35/2018/A Zaprojektowanie, zakup wyposażenia i wykonanie oraz kompleksowa usługa realizacji mobilnej interaktywnej wystawy edukacyjnej 3D w tym wykonania aplikacji na telefony komórkowe i tablety, w technologii AR, zgodnie z koncepcją Zamawiająceg
            2. DOA/323/37/2018 Prowadzenie eksperckich tematycznych paneli warsztatowych oraz wsparcie eksperckie opracowania koncepcji tematycznych na potrzebę realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pakietów tematycznych projektu InduCult2.0, współfinanso
            3. DOA/323/35/2018 Zaprojektowanie, zakup wyposażenia i wykonanie oraz kompleksowa usługa realizacji mobilnej interaktywnej wystawy edukacyjnej 3D w tym wykonania aplikacji na telefony komórkowe i tablety, w technologii AR, zgodnie z koncepcją Zamawiającego
            4. DOA/323/36/2018 Usługi transportowe w związku z realizacją pilotażowych Wydarzeń Regionalnych w ramach projektu InduCult2.0.
            5. DOA/323/33/2018 Scenariusz, projekt i produkcja 4 spotów promocyjnych dotyczących Kultury Przemysłowej w ramach projektu InduCult2.0 w ramach Programu Interreg CENTRAL EUROPE realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.
            6. DOA/323/18/2018 Przygotowanie graficzne, produkcja oraz dostawa materiałów promujących projekt Prowadzenie Punktu Europejskiej Europe Direct Opole
            7. DOA/323/4/2018 Wykonanie usługi dotyczącej realizacji kampanii projektu Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP działających w obszarze inteligentnych specjalizacji na teranie woj. opolskiego promującej ofertę dla przedsiębiorców z woj. opol
            8. Plan zamówień publicznych na 2018 rok
            9. Plan zamówień publicznych na 2017 rok
           2. Zamówienia na usługi społeczne
            1. DOA/323/34/2018 Organizacja i realizacja kursów nadających nowe, podwyższenie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych dla uczestników projektu Opolski Program Stażowy
            2. DOA/323/32/2018 Wynajem sali, usługa restauracyjna na potrzeby OCRG w ramach projektu KOOP w związku z organizacją wydarzenia pn. Posiedzenie Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji.
            3. DOA/323/31/2018 Usługa przeprowadzenia 10 dniowego cyklu warsztatów
            4. DOA/323/26/2018/A Usługi cateringowe w związku z organizacją Wydarzeń Regionalnych w ramach projektu InduCult2.0 realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
            5. DOA/323/30/2018 Usługa opracowania programu i przeprowadzenia warsztatów pn. Zarządzanie projektami innowacyjnymi w dniu 20.06.2018 r. w Opolu w ramach projektu KOOP
            6. DOA/323/29/2018 Usługa opracowania i wygłoszenia prelekcji pt. Rynek pracy w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-czeskiego podczas Spotkania Biznesu w dniu 12.06.2018 r. w Ostrawie w ramach projektu KOOP
            7. DOA/323/28/2018 Organizacja i realizacja kursu nadającego nowe, podwyższenie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych dla uczestników projektu Opolski Program Stażowy
            8. DOA/323/25/2018/A Usługa przeprowadzenia warsztatów pn. Wsparcie potencjału opolskich instytucji otoczenia biznesu poprzez profesjonalizację jakości usług Program komercjalizacji technologii
            9. DOA/323/26/2018 Usługi cateringowe w związku z organizacją Wydarzeń Regionalnych w ramach projektu InduCult2.0 realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
            10. DOA/323/27/2018 Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji prelegenta pn. Mierniki jako sposób analizy oraz redukcji strat w ramach projektu KOOP
            11. DOA/323/25/2018 Usługa przeprowadzenia warsztatów pn. Wsparcie potencjału opolskich instytucji otoczenia biznesu poprzez profesjonalizację jakości usług Program komercjalizacji technologii
            12. DOA/323/24/2018 Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji prelegenta podczas warsztatów pn. Droga ważniejsza niż cel. Biznes z poziomu wartości w ramach projektu KOOP
            13. DOA/323/20/2018/A Organizacja spotkania dla przedsiębiorców w ramach Międzynarodowej Akademii Zarządzania obejmująca usługę wynajmu powierzchni konferencyjnej wraz z usługą cateringową w ramach projektu KOOP
            14. DOA/323/22/2018 Usługa wynajmu powierzchni konferencyjnej wraz z cateringiem oraz usługą hotelarską na potrzeby organizacji warsztatów pn. Droga ważniejsza niż cel. Biznes z poziomu wartości organizowanych przez OCRG w ramach projektu KOOP
            15. DOA/323/21/2018 Usługa cateringu wraz z dowozem na potrzeby spotkań biznesowych, warsztatów z udziałem przedsiębiorców organizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
            16. DOA/323/23/2018 Zapewnienie noclegu ze śniadaniem w hotelu dla 28-38 osób w ramach projektu InduCult2.0.
            17. DOA/323/20/2018 Organizacja spotkania dla przedsiębiorców w ramach Międzynarodowej Akademii Zarządzania obejmująca usługę wynajmu powierzchni konferencyjnej wraz z usługą cateringową w ramach projektu KOOP
            18. DOA/323/19/2018 Organizacja trzydniowej wycieczki dla pracowników OCRG - Trójmiasto
            19. DOA/323/17/2018 Organizacja i realizacja kursów nadających dodatkowe uprawnienia zawodowe w ramach projektu 9.2.1
            20. DOA/323/16/2018 Organizacja wizyty studyjnej do Niemiec (Badenia - Wirtembergia) na potrzeby projektu 9.2.1
            21. DOA/323/15/2018 Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie sal i powierzchni, organizacja występów artystycznych, warsztatów plastycznych dla młodzieży, turnieju rekreacyjno-sportowego oraz seansu filmowego dla mieszkańców z Kędzierzyna-Koźla i okolic z okazji
            22. DOA/323/13/2018 Organizacja i realizacja kursów nadających dodatkowe uprawnienia zawodowe w ramach projektu 9.2.1
            23. DOA/323/12/2018 Usługa wynajmu powierzchni konferencyjnej wraz z cateringiem na potrzeby spotkań biznesowych, warsztatów z udziałem przedsiębiorców organizowanych przez OCRG w ramach projektu KOOP
            24. DOA/323/9/2018/A Organizacja i realizacja kursów nadających dodatkowe uprawnienia zawodowe w ramach projektu 9.2.1
            25. DOA/323/11/2018 Usługa przygotowania i przeprowadzenia 10 spotkań grupy roboczej w ramach projektu KOOP
            26. DOA/323/10/2018 Usługa przygotowania i przeprowadzenia 8 spotkań grupy roboczej dla branży meblarskiej w ramach projektu Kooperacyjne Opolskie
            27. DOA/323/9/2018 Organizacja i realizacja kursów nadających dodatkowe uprawnienia zawodowe w ramach projektu 9.2.1
            28. DOA/323/8/2018 Usługa wynajmu powierzchni konferencyjnej wraz z cateringiem oraz usługą hotelarską na potrzeby organizacji II Opolskiego Forum Międzynarodowe stosunki gospodarcze na potrzeby OCRG
            29. DOA/323/7/2018 Przeprowadzenie warsztatów dla przedstawicieli firm z wykorzystaniem gry symulacyjnej w zakresie rozwijania kompetencji menedżerskich w ramach Programu Mentoringu Biznesowego KOOP
            30. DOA/323/6/2018 Organizacja i realizacja kursów nadających dodatkowe uprawnienia zawodowe w ramach projektu 9.2.1
            31. DOA/323/5/2018 Organizacja i realizacja kursów nadających dodatkowe uprawnienia zawodowe w ramach projektu 9.2.1
            32. DOA/323/3/2018 Organizacja i realizacja kursów nadających dodatkowe uprawnienia zawodowe w ramach projektu 9.2.1
            33. DOA/323/1/2018 Usługa cateringowa (śniadanie biznesowe) na potrzeby spotkań biznesowych, warsztatów, konferencji z udziałem przedsiębiorców organizowanymi przez OCRG w okresie od dnia zawarcia umowy do 30.06.2018 r. w ramach projektu KOOP
            34. Regulamin przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych na usługi społeczne w OCRG
           3. Zamówienia do równowartości 30 tysięcy euro
            1. DOA/325/155/2018 Usługi kurierskie w ramach PT
            2. DOA/325/132/2018 Przeprowadzenie usługi tłumaczenia konsekutywnego z języka angielskiego na język polski
            3. DOA/325/129/2018/A Usługi kurierskie w ramach PT
            4. DOA/325/129/2018 Usługi kurierskie w ramach PT
            5. DOA/325/128/2018 Zapewnienie świadczenia dopasowanej tematycznie usługi DJ podczas realizacji imprezy plenerowej w ramach projektu InduCult2.0
            6. DOA/325/126/2018 Zapewnienie wykonania trzech występów tanecznych nawiązujących tematycznie do kultury przemysłowej podczas realizacji pilotażowych wydarzeń regionalnych w ramach projektu InduCult2.0
            7. DOA/325/125/2018 Usługa DJ podczas realizacji imprezy plenerowej w ramach projektu InduCult2.0.
            8. DOA/325/102/2018 Zakup pakietu partnerskiego umożliwiającego udział w konferencji pn. Production Management Day
            9. Dostawa nagród dla uczniów na konkurs na najlepsze projekty design-thinking organizowany w ramach projektu pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2 .
            10. DOA/325/43/2018 Udział w targach - konferencji Automotive CEE Day, Opole 22-23 marca 2018 r.
            11. DOA/325/38/2018 Hosting i utrzymanie serwisu WWW dla strony internetowej www.europedirect-opole.ocrg.opolskie.pl
            12. Zapytanie ofertowe: usługi kurierskie
            13. DOA/325/253/2017 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
            14. DOA/325/213/2017 Zakup kart podarunkowych dla pracowników OCRG oraz dzieci pracowników OCRG w ramach ZFŚŚ
            15. DOA/325/189/2017 Zakup pakietu świadczeń dla Partnera Strategicznego w konferencji podsumowującej Ranking Firm Opolszczyzny "Złota Setka" za rok 2016, która odbędzie się dnia 29 listopada 2017 r.
            16. DOA/325/186/2017 Zakup pakietu świadczeń dla Partnera projektu Zawodowcy realizowanego przez Gazetę Wyborczą w Opolu w ramach Projektu pn. KOOP
            17. DOA/325/157/2017 Usługa wynajmu powierzchni na potrzeby projektu Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu
            18. DOA/325/145/2017 Dostawa samochodu osobowego na cele OCRG
            19. DOA/325/141/2017 Wynajem powierzchni w Dobrodzieniu
            20. DOA/325/132/2017 Zakup i dostawa ksiażki kontroli.
            21. Zakup i dostawa pieczątki i gumki na potrzeby PT
            22. Wynajem powierzchni na potrzeby projektu Kooperacyjne opolskie-profesjonalne otoczenie biznesu
            23. Usługi kurierskie
            24. Usługa Przeprowadzenia warsztatów w formie 8 dniowego cyklu pn. Wsparcie potencjału opolskich IOB poprzez profesjonalizację jakości usług.
            25. Zakup i dostawa pieczątki na potrzeby PT
            26. Dostawa paliwa oraz akcesoriów samochodowych do samochodów służbowych Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
            27. Wynajem sali na potrzeby Projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2
            28. Przedmiotem usługi jest najem powierzchni wystawienniczej na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
            29. Najem powierzchni wystawienniczej na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Projektu pn. Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Działania 2.3 - Wzmocnienie otoczenia biz
            30. Najem powierzchni wystawienniczej na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Projektu pn. Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu
            31. Dostawa nagród dla uczniów na konkurs na najlepszy projekt "design-thinking" organizowanym w ramach projektu pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2 .
            32. Wynajem powierzchni konferencji na potrzeby organizacji spotkania z przedsiębiorcami
            33. Zapytanie ofertowe na wynajem powierzchni konferencyjnej w ramach Programu Mentoringu 9 maj 2017r.
            34. Najem powierzchni wystawienniczej na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Projektu pn. Kooperacyjne Opolskie profesjonalne otoczenie biznesu
            35. Usługa przeprowadzenia warsztatów pn. Wsparcie potencjału opolskiego meblarstwa poprzez profesjonalizację jakości usług. Etap II
            36. Dostawa nagród dla uczniów na konkurs na najlepszy projekt "design-thinking" organizowanym w ramach projektu pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2
            37. Zapytanie ofertowe Dzień Europy
            38. Zapytanie ofertowe na wynajem powierzchni konferencyjnej.
            39. Zapytanie ofertowe wynajem sali 24.03.2017r.
            40. Usługi kurierskie w ramach PT
            41. Zapytanie ofertowe - zakup telefonów komórkowych
            42. Przeprowadzenie dwóch warsztatów pn. Coaching grupowy w obszarze kompetencji zawodowych
            43. Przeprowadzenie dwóch warsztatów pn. Skuteczna komunikacja kluczem do sukcesu
            44. Działania informacyjno - promocyjne w prasie w ramach PT
            45. Ubezpieczenie samochodu służbowego Ford ka i przyczepki
            46. DOA - 325- 244-2016 Zakup i dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych
            47. Świadczenie usługi artystycznej podczas spotkania Świątecznej Gali Podsumowującej 2016
            48. DOA/325/238/2016 Zapytanie ofertowe dotyczące usługi sprzątania
            49. Usługa przeprowadzenia warsztatów pn. Wzmocnienie potencjału usługowego opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu w branży metalowo maszynowej.
            50. Zapytanie ofertowe - przygotowanie i wykonanie dwóch materiałów filmowych promujących konferencję Express Yourself.
            51. Udział eksperta w charakterze prelegenta podczas Świątecznej Gali Podsumowującej działania Klubu 150.
            52. Wynajem Sali w ramach Projektu Opolskie Szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2
            53. Usługa przeprowadzenia warsztatów pn. Wzmocnienie potencjału usługowego opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu w branży metalowo-maszynowej.
            54. Usługa przeprowadzenia warsztatów pn. Wzmocnienie potencjału usługowego opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu w branży drzewno-stolarskiej
            55. Opracowanie, aktualizacja, opracowanie merytoryczne, graficzne, wydruk i dostawa opracowań sektorowych
            56. Zakup i dostawa papieru ksero
            57. Zakup pakietu świadczeń dla Partnera Strategicznego w konferencji podsumowującej Ranking Firm Opolszczyzny Złota Setka za rok 2015 i 2014, która odbędzie się dnia 28 listopada 2016 roku
            58. Zapytanie ofertowe - wynajem sali konferencyjnej na potrzeby Projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku Pracy 2
            59. Świadczenie usług transportowych w ramach projektu pn. Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2
            60. Zapewnienie udziału w II Międzynarodowej Konferencji Nowoczesne Technologie, Konstrukcje, Materiały dla Chemii i Energetyki organizowanej przez Park Przemysłowy Kędzierzyn Koźle oraz Park Przemysłowy Metalchem w dniach 26,28.10.2016 r.
            61. Zakup kuponów do kina w Opolu
            62. Zamówienie - Zapewnienie transportu uczestnikom dialogu obywatelskiego
            63. Szkolenie zamknięte dla pracowników OCRG - Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2014-2020.
            64. Zakup i dostawa materiałów biurowych.
            65. Przeprowadzenie warsztatów Design Thinking dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2
            66. Dostawa materiałów biurowych dla uczestników projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2
            67. Wynajem powierzchni w Dobrodzieniu na 10 dni szkoleniowych w ramach projektu pn Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2
            68. Zakup i dostawa pojemników na zużyty toner na potrzeby pracowników zaangażowanych w RPO WO 2014-2020
            69. Usługa tłumaczenia dokumentacji na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Projektu pn. Kooperacyjne Opolskie, profesjonalne otoczenie biznesu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu,
            70. Świadczenie usług transportowych na potrzeby projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2
            71. Zapytanie ofertowe - usługa doradcza dot. instrumentów inżynierii finansowej
            72. Wynajem powierzchni konferencyjnej na potrzeby organizacji spotkania z przedsiębiorcami.
            73. Opracowanie i wygłoszenie wykładów tematycznych oraz moderowanie 6 spotkań grupy roboczej dla branży meblarskiej w zakresie designu i aranżacji wnętrz w ramach projektu, Kooperacja Opolszczyzny, profesjonalne otoczenie biznesu.
            74. Usługa najmu sali w związku z organizacją spotkań grupy roboczej dla branży meblarskiej w zakresie designu i aranżacji wnętrz, w ramach projektu Kooperacja Opolszczyzny, profesjonalne otoczenie biznesu.
            75. Zakup i dostawa wyposażenia na rzecz realizacji projektu Kooperacyjne Opolskie profesjonalne otoczenie biznesu.
            76. Usługa przeprowadzenia szkolenia pn. Wzmocnienie potencjału usługowego opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu, moduł II.
            77. Szkolenie zamknięte dla pracowników OCRG zaangażowanych w realizację RPO WO 2014-2020 - Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2014-2020.
            78. zakwaterowanie dla uczestników wyjazdu zagranicznego do Leoben (Austria) w związku ze spotkaniem partnerów Projektu InduCult2.0
            79. Organizacja wyjazdu szkoleniowego dla pracowników projektu do Eindhoven, Holandia w związku z udziałem w Dutch Design Week 2016
            80. Zakup oraz dostawa 7 samodzielnych licencji oprogramowania biurowego w ramach PT
            81. Zakup idostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych
            82. Usługa przeprowadzenia szkolenia pn. Wzmocnienie potencjału usługowego opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu moduł II.
            83. Organizacja warsztatów dla firm wraz z turniejem piłki nożnej opolskich firm
            84. Zakup i dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych
            85. Przeprowadzenie warsztatu dla członków Klubu 150
            86. Zakup oraz dostawa 7 komputerów w ramach Pomocy Technicznej
            87. Wynajem powierzchni
            88. Usługa tłumaczeniowa w ramach Projektu Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu
            89. Opracowanie i wygłoszenie wykładu tematycznego oraz moderowanie 5 spotkań grupy roboczej dla branży drzewno meblarskiej w ramach projektu Kooperacja Opolszczyzny profesjonalne otoczenie biznesu
            90. Usługa najmu sali w związku z organizacją spotkań grupy roboczej dla branży drzewno meblarskiej w ramach projektu Kooperacja Opolszczyzny, profesjonalne otoczenie biznesu w okresie od 15.08.2016 r. do 28.10.2016 r
            91. Zapytanie ofertowe na najem pomieszczenia magazynowego z przeznaczeniem na prowadzenie archiwum zakładowego.
            92. Zakup, dostawa i montaż mebli na wyposazenie biura pn. InduCult
            93. Usługa przeprowadzenia szkolenia zamkniętego z zakresu prowadzenia wystąpień publicznych i prezentacji oraz negocjacji biznesowych
            94. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami i oprogramowaniem na wyposażenie biura projektu pn InduCult 2_0
            95. Zamówienie na wynajem powierzchni wystawienniczej
            96. Zap. ofertowe dot. zakupu papieru ksero A4
            97. Zap. ofertowe dot. zakupu pojemników na zużyty toner
            98. Zapytanie ofertowe dot. zakupu pojemników na zużyty toner
            99. Zapytanie ofertowe - wynajem sali
            100. Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług prawnych na rzecz OCRG
            101. Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy klipsów archiwizacyjnych oraz teczek bialych wiązanych w ramach PT
            102. Zapytanie ofertowe na dostawę usług telefonii stacjonarnej
            103. Zapytanie ofertowe - zakup wyposażenia

          Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.