Biuletyn Informacji Publicznej

BIP: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Mapa strony

 1. Informacje o BIP
  1. Redakcja
   1. Instrukcja
   2. Statut OCRG
    1. Nabory i wyniki
     1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - .INSPEKTOR W CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA
     2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Dziale Obsługi Inwestora i Eksportera.
     3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE ROZLICZEŃ PROJEKTÓW RPO.
     4. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE ROZLICZEŃ PROJEKTÓW RPO.
     5. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI
     6. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA....
     7. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI..
     8. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA...
     9. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE ROZLICZEŃ PROJEKTÓW RPO
     10. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA
     11. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI.
     12. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - STARSZY INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI PROJEKTÓW RPO
     13. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista w Dziale Rozliczeń Projektów RPO
     14. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w COIE
     15. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA.
     16. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - SPECJALISTA W DZIALE PRZYJMOWANIA I OCENY PROJEKTÓW RPO
     17. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE ROZLICZEŃ PROJEKTÓW RPO
     18. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Centrum obsługi Inwestora i Eksportera..
     19. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera.
     20. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Inspektor w COIE
     21. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Starszy Inspektor w DKO
     22. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STARSZY INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI RPO
     23. Inspektor w Dziale Kontroli Projektów - Umowa na zastępstwo
     24. OGŁOSZENIE O NABORZE - SEKRETARKA
     25. Ogłoszenie o naborze - INSPEKTOR W CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA
     26. ogłoszenie o naborze - Inspektor w Dziale Kontroli Projektów
     27. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI.
     28. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI - KOOP
     29. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze-SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DOA
     30. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI PROJEKTÓW
     31. Ogłoszenie o naborze na zastępstwo - SPECJALISTA W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM
     32. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DOA
     33. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI PROJEKTÓW
     34. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI - KOOP
     35. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI RPO
     36. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DZIALE ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYM
     37. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
     38. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI - Inducult2.0
     39. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze - Inspektor w Dziale Windykacji
     40. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI
     41. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI INDUCULT2.0
     42. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI
     43. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR W DZIALE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA
     44. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI
     45. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI PROJEKTÓW RPO
     46. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA
     47. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - STARSZY INSPEKTOR W DZIALE ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYM
     48. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI
     49. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE W OCRG
     50. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA
     51. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE ROZLICZEŃ PROJEKTÓW
     52. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE PRZYJMOWANIA PROJEKTÓW
     53. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA 2
     54. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA 1
    2. Fundusze Europejskie
     1. INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
     2. Fundusze Europejskie
    3. Zarządzanie
     1. Struktura organizacyjna
      1. Regulamin organizacyjny
      2. Struktura organizacyjna
     2. Majątek Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
      1. Skargi i wnioski
       1. Wniosek o udzielenie informacji publicznej
       2. Skargi i wnioski
      2. Rejestry, ewidencje i archiwa
       1. OCRG
        1. Kontrole OCRG
         1. Kontakt
          1. Zamówienia
           1. Zamówienia publiczne
            1. DOA/323/78/2018 Zakup 110 licencji programu antywirusowego na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
            2. DOA/323/77/2018 Przygotowanie graficzne, produkcja oraz dostawa materiałów promujących projekt Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Opole
            3. DOA/323/76/2018 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz z akcesoriami na potrzeby Punktu Informacji Europejskiej ED Opole działającego przy OCRG
            4. DOA/323/67/2018/A Zaprojektowanie i wykonanie stoiska wystawienniczego wraz z zakupem wyposażenia oraz obsługą logistyczną na potrzebę realizacji mobilnej interaktywnej wystawy edukacyjnej 3D zgodnej z koncepcją Zamawiającego, opracowaną w projekcie InduC
            5. DOA/323/74/2018 Analiza stanu innowacyjności gospodarki województwa opolskiego na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
            6. DOA/323/66/2018 Kampania promocyjna w prasie i w internecie na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Projektu KOOPII
            7. DOA/323/68/2018 Zaprojektowanie i wykonanie ekspozycji interaktywnej oraz przeprowadzenie usługi prowadzenia warsztatów wraz z obsługą techniczną na potrzebę realizacji mobilnej interaktywnej wystawy edukacyjnej 3D zgodnej z koncepcją Zamawiającego, oprac
            8. DOA/323/67/2018 Zaprojektowanie i wykonanie stoiska wystawienniczego wraz z zakupem wyposażenia oraz obsługą logistyczną na potrzebę realizacji mobilnej interaktywnej wystawy edukacyjnej 3D zgodnej z koncepcją Zamawiającego, opracowaną w projekcie InduCul
            9. DOA/323/65/2018 Przygotowanie graficzne, produkcja oraz dostawa zaproszeń biznesowych wraz z kopertami na Galę Podsumowującą rok 2018 w ramach projektu KOOPII
            10. DOA/323/57/2018 Świadczenie usług transportowych na potrzeby projektów realizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.
            11. DOA/323/54/2018 Usługa poligraficzna i graficzna polegająca na kompleksowym wydaniu publikacji dokumentującej przebieg spotkań w ramach Międzynarodowej Akademii Zarządzania w ramach projektu pn. Kooperacyjne Opolskie profesjonalne otoczenie biznesu II
            12. DOA/323/51/2018 Zakup i dostawa sprzętu oraz wynajem oprogramowania na potrzebę mobilnej interaktywnej wystawy edukacyjnej 3D opracowanej w projekcie InduCult2.0 w ramach Programu Interreg CENTRAL EUROPE
            13. DOA/323/45/2018 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu 9.2.1 pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy
            14. DOA/323/43/2018 Opracowanie i produkcja materiałów dydaktycznych dla uczniowskich grup projektowych Akademii Młodego Lean Managera na potrzeby realizacji projektu pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy.
            15. DOA/323/44/2018 Świadczenie usług transportowych w ramach działań związanych z realizacją przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy
            16. DOA/323/41/2018 Opracowanie merytoryczne, graficzne, druk i dostawa publikacji popularno naukowej, poradnikowej i edukacyjnej pod roboczym tytułem Bądź Eko w ramach projektu Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Opole.
            17. DOA/323/35/2018/A Zaprojektowanie, zakup wyposażenia i wykonanie oraz kompleksowa usługa realizacji mobilnej interaktywnej wystawy edukacyjnej 3D w tym wykonania aplikacji na telefony komórkowe i tablety, w technologii AR, zgodnie z koncepcją Zamawiająceg
            18. DOA/323/37/2018 Prowadzenie eksperckich tematycznych paneli warsztatowych oraz wsparcie eksperckie opracowania koncepcji tematycznych na potrzebę realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pakietów tematycznych projektu InduCult2.0, współfinanso
            19. DOA/323/35/2018 Zaprojektowanie, zakup wyposażenia i wykonanie oraz kompleksowa usługa realizacji mobilnej interaktywnej wystawy edukacyjnej 3D w tym wykonania aplikacji na telefony komórkowe i tablety, w technologii AR, zgodnie z koncepcją Zamawiającego
            20. DOA/323/36/2018 Usługi transportowe w związku z realizacją pilotażowych Wydarzeń Regionalnych w ramach projektu InduCult2.0.
            21. DOA/323/33/2018 Scenariusz, projekt i produkcja 4 spotów promocyjnych dotyczących Kultury Przemysłowej w ramach projektu InduCult2.0 w ramach Programu Interreg CENTRAL EUROPE realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.
            22. DOA/323/18/2018 Przygotowanie graficzne, produkcja oraz dostawa materiałów promujących projekt Prowadzenie Punktu Europejskiej Europe Direct Opole
            23. DOA/323/4/2018 Wykonanie usługi dotyczącej realizacji kampanii projektu Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP działających w obszarze inteligentnych specjalizacji na teranie woj. opolskiego promującej ofertę dla przedsiębiorców z woj. opol
            24. Plan zamówień publicznych na 2018 rok
            25. Plan zamówień publicznych na 2017 rok
           2. Zamówienia na usługi społeczne
            1. DOA/323/79/2018 Obsługa reżyserska i techniczna Gali Podsumowującej rok 2018 organizowanej przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
            2. DOA/323/75/2018 Przeprowadzenie jednego warsztatu dla przedsiębiorców i mieszkańców woj. opolskiego w ramach projektu Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Opole.
            3. DOA/323/73/2018 Przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy.
            4. DOA/323/72/2018 Usługa przeprowadzenia 8 dniowego cyklu spotkań otwartych pn. Instrumenty efektywnego podnoszenia potencjału branży maszynowo-metalowej
            5. DOA/323/70/2018 Organizacja wizyty studyjnej krajowej (woj. wielkopolskie, dolnośląskie) na potrzeby projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy
            6. DOA/323/69/2018 Organizacja wizyty studyjnej krajowej (woj. łódzkie, mazowieckie) na potrzeby projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy
            7. DOA/323/71/2018 Usługa opracowania merytorycznego i przeprowadzenia spotkania otwartego z firmami pn. Innowacje w systemach produkcyjnych w dniu 28.11.2018 r. w Opolu
            8. DOA/323/64/2018 Usługa cateringowa na potrzeby spotkań z instytucjami IOB, B+R, przedsiębiorcami organizowanymi przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
            9. DOA/323/62/2018 Usługa wynajmu powierzchni konferencyjnej wraz z usługą hotelową i cateringową na potrzeby organizacji jednej edycji dwudniowych warsztatów edukacyjnych dla przedstawicieli szkół i podmiotów otoczenia społeczno - gospodarczego w ramach pr
            10. DOA/323/63/2018 Przeprowadzenie warsztatów z zakresu Lean Management dla członków wojewódzkiej sieci współpracy członków sieci współpracy doradców i instytucji w ramach Projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 9.2.1
            11. DOA/323/61/2018 Przeprowadzenie 10 warsztatów szkoleniowych Lean Managment dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa opolskiego w ramach projektu pn. Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla rynku pracy
            12. DOA/323/58/2018 Usługa przeprowadzenia spotkań otwartych pn. Instrumenty efektywnego podnoszenia potencjału opolskich IOB w ramach projektu KOOPII
            13. DOA/323/60/2018 Organizacja dwudniowego szkolenia dla pracowników OCRG
            14. DOA/323/59/2018 Realizacja spotkania otwartego z zakresu podstaw zarządzania finansami
            15. DOA/323/56/2018 Usługa przeprowadzenia 8 dniowego cyklu spotkań otwartych pn. Instrumenty efektywnego podnoszenia potencjału opolskiego meblarstwa
            16. DOA/323/55/2018 Usługa przeprowadzenia warsztatów pn Wsparcie potencjału opolskich instytucji otoczenia biznesu poprzez profesjonalizację jakości usług Program komercjalizacji technologii
            17. DOA/323/42/2018 Świadczenie usług cateringowych w ramach działań związanych z realizacją przez OCRG projektu pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy
            18. DOA/323/52/2018 Usługa wynajmu powierzchni konferencyjnej wraz z usługą hotelową i cateringową na potrzeby organizacji I edycji dwudniowych warsztatów edukacyjnych dla członków wojewódzkiej sieci współpracy doradców i instytucji
            19. DOA/323/53/2018 Realizacja spotkania otwartego z zakresu podstaw zarządzania finansami firmy pod hasłem Finanse dla nie - finansistów
            20. DOA/323/50/2018 Wynajęcie sal i przeprowadzenie 5 warsztatów dla przedsiębiorców i mieszkańców woj. opolskiego w ramach projektu Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct
            21. DOA/323/49/2018 Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu spotkań informacyjnych z cyklu Be Lean dla przedstawicieli firm.
            22. DOA/323/48/2018 Usługa cateringowa wraz z dowozem na terenie miasta Opola na potrzeby spotkań z przedsiębiorcami w ramach projektu KOOP II
            23. DOA/323/47/2018 Usługa cateringowa w związku z organizacją Wydarzenia Regionalnego w ramach projektu InduCult 2.0.
            24. DOA/323/46/2018 Kompleksowa usługa przygotowania i prowadzenia według koncepcji Zamawiającego wydarzenia regionalnego Industrial Job Dating w dniu 25.10.2018 r. w Opolu
            25. DOA/323/40/2018 Usługi cateringowe na potrzeby spotkań biznesowych, warsztatów, konferencji organizowanych przez OCRG w ramach projektu pn. Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct
            26. DOA/323/39/2018 Usługi cateringowe wraz z wynajmem powierzchni konferencyjnej, usługi cateringowe na terenie miasta Opola, usługi cateringowe na terenie woj. opolskiego oraz usługi restauracyjne na potrzeby spotkań z przedsiębiorcami organizowanymi przez
            27. DOA/323/38/2018 Organizacja i realizacja kursów nadających nowe, podwyższenie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych dla uczestników projektu Opolski Program Stażowy.
            28. DOA/323/34/2018 Organizacja i realizacja kursów nadających nowe, podwyższenie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych dla uczestników projektu Opolski Program Stażowy
            29. DOA/323/32/2018 Wynajem sali, usługa restauracyjna na potrzeby OCRG w ramach projektu KOOP w związku z organizacją wydarzenia pn. Posiedzenie Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji.
            30. DOA/323/31/2018 Usługa przeprowadzenia 10 dniowego cyklu warsztatów
            31. DOA/323/26/2018/A Usługi cateringowe w związku z organizacją Wydarzeń Regionalnych w ramach projektu InduCult2.0 realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
            32. DOA/323/30/2018 Usługa opracowania programu i przeprowadzenia warsztatów pn. Zarządzanie projektami innowacyjnymi w dniu 20.06.2018 r. w Opolu w ramach projektu KOOP
            33. DOA/323/29/2018 Usługa opracowania i wygłoszenia prelekcji pt. Rynek pracy w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-czeskiego podczas Spotkania Biznesu w dniu 12.06.2018 r. w Ostrawie w ramach projektu KOOP
            34. DOA/323/28/2018 Organizacja i realizacja kursu nadającego nowe, podwyższenie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych dla uczestników projektu Opolski Program Stażowy
            35. DOA/323/25/2018/A Usługa przeprowadzenia warsztatów pn. Wsparcie potencjału opolskich instytucji otoczenia biznesu poprzez profesjonalizację jakości usług Program komercjalizacji technologii
            36. DOA/323/26/2018 Usługi cateringowe w związku z organizacją Wydarzeń Regionalnych w ramach projektu InduCult2.0 realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
            37. DOA/323/27/2018 Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji prelegenta pn. Mierniki jako sposób analizy oraz redukcji strat w ramach projektu KOOP
            38. DOA/323/25/2018 Usługa przeprowadzenia warsztatów pn. Wsparcie potencjału opolskich instytucji otoczenia biznesu poprzez profesjonalizację jakości usług Program komercjalizacji technologii
            39. DOA/323/24/2018 Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji prelegenta podczas warsztatów pn. Droga ważniejsza niż cel. Biznes z poziomu wartości w ramach projektu KOOP
            40. DOA/323/20/2018/A Organizacja spotkania dla przedsiębiorców w ramach Międzynarodowej Akademii Zarządzania obejmująca usługę wynajmu powierzchni konferencyjnej wraz z usługą cateringową w ramach projektu KOOP
            41. DOA/323/22/2018 Usługa wynajmu powierzchni konferencyjnej wraz z cateringiem oraz usługą hotelarską na potrzeby organizacji warsztatów pn. Droga ważniejsza niż cel. Biznes z poziomu wartości organizowanych przez OCRG w ramach projektu KOOP
            42. DOA/323/21/2018 Usługa cateringu wraz z dowozem na potrzeby spotkań biznesowych, warsztatów z udziałem przedsiębiorców organizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
            43. DOA/323/23/2018 Zapewnienie noclegu ze śniadaniem w hotelu dla 28-38 osób w ramach projektu InduCult2.0.
            44. DOA/323/20/2018 Organizacja spotkania dla przedsiębiorców w ramach Międzynarodowej Akademii Zarządzania obejmująca usługę wynajmu powierzchni konferencyjnej wraz z usługą cateringową w ramach projektu KOOP
            45. DOA/323/19/2018 Organizacja trzydniowej wycieczki dla pracowników OCRG - Trójmiasto
            46. DOA/323/17/2018 Organizacja i realizacja kursów nadających dodatkowe uprawnienia zawodowe w ramach projektu 9.2.1
            47. DOA/323/16/2018 Organizacja wizyty studyjnej do Niemiec (Badenia - Wirtembergia) na potrzeby projektu 9.2.1
            48. DOA/323/15/2018 Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie sal i powierzchni, organizacja występów artystycznych, warsztatów plastycznych dla młodzieży, turnieju rekreacyjno-sportowego oraz seansu filmowego dla mieszkańców z Kędzierzyna-Koźla i okolic z okazji
            49. DOA/323/13/2018 Organizacja i realizacja kursów nadających dodatkowe uprawnienia zawodowe w ramach projektu 9.2.1
            50. DOA/323/12/2018 Usługa wynajmu powierzchni konferencyjnej wraz z cateringiem na potrzeby spotkań biznesowych, warsztatów z udziałem przedsiębiorców organizowanych przez OCRG w ramach projektu KOOP
            51. DOA/323/9/2018/A Organizacja i realizacja kursów nadających dodatkowe uprawnienia zawodowe w ramach projektu 9.2.1
            52. DOA/323/11/2018 Usługa przygotowania i przeprowadzenia 10 spotkań grupy roboczej w ramach projektu KOOP
            53. DOA/323/10/2018 Usługa przygotowania i przeprowadzenia 8 spotkań grupy roboczej dla branży meblarskiej w ramach projektu Kooperacyjne Opolskie
            54. DOA/323/9/2018 Organizacja i realizacja kursów nadających dodatkowe uprawnienia zawodowe w ramach projektu 9.2.1
            55. DOA/323/8/2018 Usługa wynajmu powierzchni konferencyjnej wraz z cateringiem oraz usługą hotelarską na potrzeby organizacji II Opolskiego Forum Międzynarodowe stosunki gospodarcze na potrzeby OCRG
            56. DOA/323/7/2018 Przeprowadzenie warsztatów dla przedstawicieli firm z wykorzystaniem gry symulacyjnej w zakresie rozwijania kompetencji menedżerskich w ramach Programu Mentoringu Biznesowego KOOP
            57. DOA/323/6/2018 Organizacja i realizacja kursów nadających dodatkowe uprawnienia zawodowe w ramach projektu 9.2.1
            58. DOA/323/5/2018 Organizacja i realizacja kursów nadających dodatkowe uprawnienia zawodowe w ramach projektu 9.2.1
            59. DOA/323/3/2018 Organizacja i realizacja kursów nadających dodatkowe uprawnienia zawodowe w ramach projektu 9.2.1
            60. DOA/323/1/2018 Usługa cateringowa (śniadanie biznesowe) na potrzeby spotkań biznesowych, warsztatów, konferencji z udziałem przedsiębiorców organizowanymi przez OCRG w okresie od dnia zawarcia umowy do 30.06.2018 r. w ramach projektu KOOP
            61. Regulamin przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych na usługi społeczne w OCRG
           3. Zamówienia do równowartości 30 tysięcy euro
            1. DOA/325/226/2018 Organizacja szkolenia zamkniętego dla pracowników branży automotive.
            2. DOA/325/212/2018 Zakup kart podarunkowych
            3. DOA/325/198/2018 Organizacja szkolenia zamkniętego dla pracowników branży automotive
            4. DOA/325/155/2018 Usługi kurierskie w ramach PT
            5. DOA/325/132/2018 Przeprowadzenie usługi tłumaczenia konsekutywnego z języka angielskiego na język polski
            6. DOA/325/129/2018/A Usługi kurierskie w ramach PT
            7. DOA/325/129/2018 Usługi kurierskie w ramach PT
            8. DOA/325/128/2018 Zapewnienie świadczenia dopasowanej tematycznie usługi DJ podczas realizacji imprezy plenerowej w ramach projektu InduCult2.0
            9. DOA/325/126/2018 Zapewnienie wykonania trzech występów tanecznych nawiązujących tematycznie do kultury przemysłowej podczas realizacji pilotażowych wydarzeń regionalnych w ramach projektu InduCult2.0
            10. DOA/325/125/2018 Usługa DJ podczas realizacji imprezy plenerowej w ramach projektu InduCult2.0.
            11. DOA/325/102/2018 Zakup pakietu partnerskiego umożliwiającego udział w konferencji pn. Production Management Day
            12. Dostawa nagród dla uczniów na konkurs na najlepsze projekty design-thinking organizowany w ramach projektu pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2 .
            13. DOA/325/43/2018 Udział w targach - konferencji Automotive CEE Day, Opole 22-23 marca 2018 r.
            14. DOA/325/38/2018 Hosting i utrzymanie serwisu WWW dla strony internetowej www.europedirect-opole.ocrg.opolskie.pl
            15. Zapytanie ofertowe: usługi kurierskie
            16. DOA/325/253/2017 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
            17. DOA/325/213/2017 Zakup kart podarunkowych dla pracowników OCRG oraz dzieci pracowników OCRG w ramach ZFŚŚ
            18. DOA/325/189/2017 Zakup pakietu świadczeń dla Partnera Strategicznego w konferencji podsumowującej Ranking Firm Opolszczyzny "Złota Setka" za rok 2016, która odbędzie się dnia 29 listopada 2017 r.
            19. DOA/325/186/2017 Zakup pakietu świadczeń dla Partnera projektu Zawodowcy realizowanego przez Gazetę Wyborczą w Opolu w ramach Projektu pn. KOOP
            20. DOA/325/157/2017 Usługa wynajmu powierzchni na potrzeby projektu Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu
            21. DOA/325/145/2017 Dostawa samochodu osobowego na cele OCRG
            22. DOA/325/141/2017 Wynajem powierzchni w Dobrodzieniu
            23. DOA/325/132/2017 Zakup i dostawa ksiażki kontroli.
            24. Zakup i dostawa pieczątki i gumki na potrzeby PT
            25. Wynajem powierzchni na potrzeby projektu Kooperacyjne opolskie-profesjonalne otoczenie biznesu
            26. Usługi kurierskie
            27. Usługa Przeprowadzenia warsztatów w formie 8 dniowego cyklu pn. Wsparcie potencjału opolskich IOB poprzez profesjonalizację jakości usług.
            28. Zakup i dostawa pieczątki na potrzeby PT
            29. Dostawa paliwa oraz akcesoriów samochodowych do samochodów służbowych Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
            30. Wynajem sali na potrzeby Projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2
            31. Przedmiotem usługi jest najem powierzchni wystawienniczej na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
            32. Najem powierzchni wystawienniczej na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Projektu pn. Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Działania 2.3 - Wzmocnienie otoczenia biz
            33. Najem powierzchni wystawienniczej na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Projektu pn. Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu
            34. Dostawa nagród dla uczniów na konkurs na najlepszy projekt "design-thinking" organizowanym w ramach projektu pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2 .
            35. Wynajem powierzchni konferencji na potrzeby organizacji spotkania z przedsiębiorcami
            36. Zapytanie ofertowe na wynajem powierzchni konferencyjnej w ramach Programu Mentoringu 9 maj 2017r.
            37. Najem powierzchni wystawienniczej na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Projektu pn. Kooperacyjne Opolskie profesjonalne otoczenie biznesu
            38. Usługa przeprowadzenia warsztatów pn. Wsparcie potencjału opolskiego meblarstwa poprzez profesjonalizację jakości usług. Etap II
            39. Dostawa nagród dla uczniów na konkurs na najlepszy projekt "design-thinking" organizowanym w ramach projektu pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2
            40. Zapytanie ofertowe Dzień Europy
            41. Zapytanie ofertowe na wynajem powierzchni konferencyjnej.
            42. Zapytanie ofertowe wynajem sali 24.03.2017r.
            43. Usługi kurierskie w ramach PT
            44. Zapytanie ofertowe - zakup telefonów komórkowych
            45. Przeprowadzenie dwóch warsztatów pn. Coaching grupowy w obszarze kompetencji zawodowych
            46. Przeprowadzenie dwóch warsztatów pn. Skuteczna komunikacja kluczem do sukcesu
            47. Działania informacyjno - promocyjne w prasie w ramach PT
            48. Ubezpieczenie samochodu służbowego Ford ka i przyczepki
            49. DOA - 325- 244-2016 Zakup i dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych
            50. Świadczenie usługi artystycznej podczas spotkania Świątecznej Gali Podsumowującej 2016
            51. DOA/325/238/2016 Zapytanie ofertowe dotyczące usługi sprzątania
            52. Usługa przeprowadzenia warsztatów pn. Wzmocnienie potencjału usługowego opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu w branży metalowo maszynowej.
            53. Zapytanie ofertowe - przygotowanie i wykonanie dwóch materiałów filmowych promujących konferencję Express Yourself.
            54. Udział eksperta w charakterze prelegenta podczas Świątecznej Gali Podsumowującej działania Klubu 150.
            55. Wynajem Sali w ramach Projektu Opolskie Szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2
            56. Usługa przeprowadzenia warsztatów pn. Wzmocnienie potencjału usługowego opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu w branży metalowo-maszynowej.
            57. Usługa przeprowadzenia warsztatów pn. Wzmocnienie potencjału usługowego opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu w branży drzewno-stolarskiej
            58. Opracowanie, aktualizacja, opracowanie merytoryczne, graficzne, wydruk i dostawa opracowań sektorowych
            59. Zakup i dostawa papieru ksero
            60. Zakup pakietu świadczeń dla Partnera Strategicznego w konferencji podsumowującej Ranking Firm Opolszczyzny Złota Setka za rok 2015 i 2014, która odbędzie się dnia 28 listopada 2016 roku
            61. Zapytanie ofertowe - wynajem sali konferencyjnej na potrzeby Projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku Pracy 2
            62. Świadczenie usług transportowych w ramach projektu pn. Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2
            63. Zapewnienie udziału w II Międzynarodowej Konferencji Nowoczesne Technologie, Konstrukcje, Materiały dla Chemii i Energetyki organizowanej przez Park Przemysłowy Kędzierzyn Koźle oraz Park Przemysłowy Metalchem w dniach 26,28.10.2016 r.
            64. Zakup kuponów do kina w Opolu
            65. Zamówienie - Zapewnienie transportu uczestnikom dialogu obywatelskiego
            66. Szkolenie zamknięte dla pracowników OCRG - Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2014-2020.
            67. Zakup i dostawa materiałów biurowych.
            68. Przeprowadzenie warsztatów Design Thinking dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2
            69. Dostawa materiałów biurowych dla uczestników projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2
            70. Wynajem powierzchni w Dobrodzieniu na 10 dni szkoleniowych w ramach projektu pn Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2
            71. Zakup i dostawa pojemników na zużyty toner na potrzeby pracowników zaangażowanych w RPO WO 2014-2020
            72. Usługa tłumaczenia dokumentacji na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Projektu pn. Kooperacyjne Opolskie, profesjonalne otoczenie biznesu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu,
            73. Świadczenie usług transportowych na potrzeby projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2
            74. Zapytanie ofertowe - usługa doradcza dot. instrumentów inżynierii finansowej
            75. Wynajem powierzchni konferencyjnej na potrzeby organizacji spotkania z przedsiębiorcami.
            76. Opracowanie i wygłoszenie wykładów tematycznych oraz moderowanie 6 spotkań grupy roboczej dla branży meblarskiej w zakresie designu i aranżacji wnętrz w ramach projektu, Kooperacja Opolszczyzny, profesjonalne otoczenie biznesu.
            77. Usługa najmu sali w związku z organizacją spotkań grupy roboczej dla branży meblarskiej w zakresie designu i aranżacji wnętrz, w ramach projektu Kooperacja Opolszczyzny, profesjonalne otoczenie biznesu.
            78. Zakup i dostawa wyposażenia na rzecz realizacji projektu Kooperacyjne Opolskie profesjonalne otoczenie biznesu.
            79. Usługa przeprowadzenia szkolenia pn. Wzmocnienie potencjału usługowego opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu, moduł II.
            80. Szkolenie zamknięte dla pracowników OCRG zaangażowanych w realizację RPO WO 2014-2020 - Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2014-2020.
            81. zakwaterowanie dla uczestników wyjazdu zagranicznego do Leoben (Austria) w związku ze spotkaniem partnerów Projektu InduCult2.0
            82. Organizacja wyjazdu szkoleniowego dla pracowników projektu do Eindhoven, Holandia w związku z udziałem w Dutch Design Week 2016
            83. Zakup oraz dostawa 7 samodzielnych licencji oprogramowania biurowego w ramach PT
            84. Zakup idostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych
            85. Usługa przeprowadzenia szkolenia pn. Wzmocnienie potencjału usługowego opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu moduł II.
            86. Organizacja warsztatów dla firm wraz z turniejem piłki nożnej opolskich firm
            87. Zakup i dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych
            88. Przeprowadzenie warsztatu dla członków Klubu 150
            89. Zakup oraz dostawa 7 komputerów w ramach Pomocy Technicznej
            90. Wynajem powierzchni
            91. Usługa tłumaczeniowa w ramach Projektu Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu
            92. Opracowanie i wygłoszenie wykładu tematycznego oraz moderowanie 5 spotkań grupy roboczej dla branży drzewno meblarskiej w ramach projektu Kooperacja Opolszczyzny profesjonalne otoczenie biznesu
            93. Usługa najmu sali w związku z organizacją spotkań grupy roboczej dla branży drzewno meblarskiej w ramach projektu Kooperacja Opolszczyzny, profesjonalne otoczenie biznesu w okresie od 15.08.2016 r. do 28.10.2016 r
            94. Zapytanie ofertowe na najem pomieszczenia magazynowego z przeznaczeniem na prowadzenie archiwum zakładowego.
            95. Zakup, dostawa i montaż mebli na wyposazenie biura pn. InduCult
            96. Usługa przeprowadzenia szkolenia zamkniętego z zakresu prowadzenia wystąpień publicznych i prezentacji oraz negocjacji biznesowych
            97. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami i oprogramowaniem na wyposażenie biura projektu pn InduCult 2_0
            98. Zamówienie na wynajem powierzchni wystawienniczej
            99. Zap. ofertowe dot. zakupu papieru ksero A4
            100. Zap. ofertowe dot. zakupu pojemników na zużyty toner
            101. Zapytanie ofertowe dot. zakupu pojemników na zużyty toner
            102. Zapytanie ofertowe - wynajem sali
            103. Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług prawnych na rzecz OCRG
            104. Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy klipsów archiwizacyjnych oraz teczek bialych wiązanych w ramach PT
            105. Zapytanie ofertowe na dostawę usług telefonii stacjonarnej
            106. Zapytanie ofertowe - zakup wyposażenia

          Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.