Biuletyn Informacji Publicznej

BIP: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Mapa strony

 1. Informacje o BIP
  1. Redakcja
   1. Instrukcja
   2. Statut OCRG
    1. Nabory i wyniki
     1. Ogłoszenie o naborze do Działu Innowacji
     2. Ogłoszenie o pracę na zastępstwo - INSPEKTOR W DZIALE POMOCY TECHNICZNEJ
     3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - SPECJALISTA W DZIALE POMOCY TECHNCZNEJ
     4. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - .INSPEKTOR W CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA
     5. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Dziale Obsługi Inwestora i Eksportera.
     6. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE ROZLICZEŃ PROJEKTÓW RPO.
     7. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE ROZLICZEŃ PROJEKTÓW RPO.
     8. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI
     9. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA....
     10. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI..
     11. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA...
     12. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE ROZLICZEŃ PROJEKTÓW RPO
     13. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA
     14. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI.
     15. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - STARSZY INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI PROJEKTÓW RPO
     16. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista w Dziale Rozliczeń Projektów RPO
     17. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w COIE
     18. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA.
     19. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - SPECJALISTA W DZIALE PRZYJMOWANIA I OCENY PROJEKTÓW RPO
     20. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE ROZLICZEŃ PROJEKTÓW RPO
     21. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Centrum obsługi Inwestora i Eksportera..
     22. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera.
     23. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Inspektor w COIE
     24. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Starszy Inspektor w DKO
     25. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STARSZY INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI RPO
     26. Inspektor w Dziale Kontroli Projektów - Umowa na zastępstwo
     27. OGŁOSZENIE O NABORZE - SEKRETARKA
     28. Ogłoszenie o naborze - INSPEKTOR W CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA
     29. ogłoszenie o naborze - Inspektor w Dziale Kontroli Projektów
     30. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI.
     31. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI - KOOP
     32. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze-SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DOA
     33. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI PROJEKTÓW
     34. Ogłoszenie o naborze na zastępstwo - SPECJALISTA W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM
     35. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DOA
     36. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI PROJEKTÓW
     37. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI - KOOP
     38. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI RPO
     39. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DZIALE ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYM
     40. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
     41. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI - Inducult2.0
     42. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze - Inspektor w Dziale Windykacji
     43. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI
     44. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI INDUCULT2.0
     45. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI
     46. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR W DZIALE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA
     47. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI
     48. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI PROJEKTÓW RPO
     49. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA
     50. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - STARSZY INSPEKTOR W DZIALE ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYM
     51. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI
     52. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE W OCRG
     53. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA
     54. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE ROZLICZEŃ PROJEKTÓW
     55. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE PRZYJMOWANIA PROJEKTÓW
     56. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA 2
     57. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA 1
    2. Fundusze Europejskie
     1. INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
     2. Fundusze Europejskie
    3. Zarządzanie
     1. Struktura organizacyjna
      1. Regulamin organizacyjny
      2. Struktura organizacyjna
     2. Majątek Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
      1. Skargi i wnioski
       1. Wniosek o udzielenie informacji publicznej
       2. Skargi i wnioski
      2. Rejestry, ewidencje i archiwa
       1. OCRG
        1. Kontrole OCRG
         1. Kontakt
          1. Zamówienia
           1. Zamówienia publiczne
            1. DOA/323/8/2019 Zaprojektowanie i wydrukowanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz wykonanie spotów informacyjnych na potrzebę realizacji konferencji ogólnopolskiej rozpowszechniającej InduCult2.0.
            2. DOA/323/1/2019 Analiza stanu innowacyjności gospodarki województwa opolskiego na potrzeby OCRG
           2. Zamówienia na usługi społeczne
            1. DOA/323/5/2019 Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opolskiego w ramach projektu 9.2.1 kurs Monter izolacji przemysłowych
            2. DOA/323/4/2019 Organizacja szkolenia zamkniętego dla pracowników branży automotive - zarządzanie rozwojem
            3. DOA/323/2/2019 Przeprowadzenie 5 warsztatów szkoleniowych Lean Menagment dla uczniów szkół branżowych z województwa opolskiego w ramach projektu pn. Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla rynku pracy
            4. DOA/323/3/2019 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań uczniowskich grup projektowych Akademii Młodego Lean Managera u podmiotów otoczenia społeczno - gospodarczego w ramach projektu 9.2.1
            5. Regulamin przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych na usługi społeczne w OCRG
           3. Zamówienia do równowartości 30 tysięcy euro
            1. DOA/325/24/2019 Przeprowadzenie usługi tłumaczenia konsekutywnego specjalistycznego z języka angielskiego na język polski podczas ogólnopolskiej konferencji rozpowszechniającej projekt InduCult2.0. w dniu 25.03.2019 r.
            2. DOA/325/249/2018/A Ubezpieczenie samochodu służbowego Ford KA
            3. DOA/325/253/2018 Świadczenie usług pocztowych
            4. DOA/325/252/2018 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu pn. Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole
            5. DOA/325/226/2018 Organizacja szkolenia zamkniętego dla pracowników branży automotive.
            6. DOA/325/212/2018 Zakup kart podarunkowych
            7. DOA/325/198/2018 Organizacja szkolenia zamkniętego dla pracowników branży automotive
            8. DOA/325/155/2018 Usługi kurierskie w ramach PT
            9. DOA/325/132/2018 Przeprowadzenie usługi tłumaczenia konsekutywnego z języka angielskiego na język polski
            10. DOA/325/129/2018/A Usługi kurierskie w ramach PT
            11. DOA/325/129/2018 Usługi kurierskie w ramach PT
            12. DOA/325/128/2018 Zapewnienie świadczenia dopasowanej tematycznie usługi DJ podczas realizacji imprezy plenerowej w ramach projektu InduCult2.0
            13. DOA/325/126/2018 Zapewnienie wykonania trzech występów tanecznych nawiązujących tematycznie do kultury przemysłowej podczas realizacji pilotażowych wydarzeń regionalnych w ramach projektu InduCult2.0
            14. DOA/325/125/2018 Usługa DJ podczas realizacji imprezy plenerowej w ramach projektu InduCult2.0.
            15. Dostawa nagród dla uczniów na konkurs na najlepsze projekty design-thinking organizowany w ramach projektu pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2 .
            16. DOA/325/43/2018 Udział w targach - konferencji Automotive CEE Day, Opole 22-23 marca 2018 r.
            17. DOA/325/38/2018 Hosting i utrzymanie serwisu WWW dla strony internetowej www.europedirect-opole.ocrg.opolskie.pl
            18. Zapytanie ofertowe: usługi kurierskie
            19. DOA/325/253/2017 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
            20. DOA/325/213/2017 Zakup kart podarunkowych dla pracowników OCRG oraz dzieci pracowników OCRG w ramach ZFŚŚ
            21. DOA/325/189/2017 Zakup pakietu świadczeń dla Partnera Strategicznego w konferencji podsumowującej Ranking Firm Opolszczyzny "Złota Setka" za rok 2016, która odbędzie się dnia 29 listopada 2017 r.
            22. DOA/325/186/2017 Zakup pakietu świadczeń dla Partnera projektu Zawodowcy realizowanego przez Gazetę Wyborczą w Opolu w ramach Projektu pn. KOOP
            23. DOA/325/157/2017 Usługa wynajmu powierzchni na potrzeby projektu Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu
            24. DOA/325/145/2017 Dostawa samochodu osobowego na cele OCRG
            25. DOA/325/141/2017 Wynajem powierzchni w Dobrodzieniu
            26. DOA/325/132/2017 Zakup i dostawa ksiażki kontroli.
            27. Zakup i dostawa pieczątki i gumki na potrzeby PT
            28. Wynajem powierzchni na potrzeby projektu Kooperacyjne opolskie-profesjonalne otoczenie biznesu
            29. Usługi kurierskie
            30. Usługa Przeprowadzenia warsztatów w formie 8 dniowego cyklu pn. Wsparcie potencjału opolskich IOB poprzez profesjonalizację jakości usług.
            31. Zakup i dostawa pieczątki na potrzeby PT
            32. Dostawa paliwa oraz akcesoriów samochodowych do samochodów służbowych Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
            33. Wynajem sali na potrzeby Projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2
            34. Przedmiotem usługi jest najem powierzchni wystawienniczej na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
            35. Najem powierzchni wystawienniczej na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Projektu pn. Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Działania 2.3 - Wzmocnienie otoczenia biz
            36. Najem powierzchni wystawienniczej na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Projektu pn. Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu
            37. Dostawa nagród dla uczniów na konkurs na najlepszy projekt "design-thinking" organizowanym w ramach projektu pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2 .
            38. Wynajem powierzchni konferencji na potrzeby organizacji spotkania z przedsiębiorcami
            39. Zapytanie ofertowe na wynajem powierzchni konferencyjnej w ramach Programu Mentoringu 9 maj 2017r.
            40. Najem powierzchni wystawienniczej na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Projektu pn. Kooperacyjne Opolskie profesjonalne otoczenie biznesu
            41. Usługa przeprowadzenia warsztatów pn. Wsparcie potencjału opolskiego meblarstwa poprzez profesjonalizację jakości usług. Etap II
            42. Dostawa nagród dla uczniów na konkurs na najlepszy projekt "design-thinking" organizowanym w ramach projektu pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2
            43. Zapytanie ofertowe Dzień Europy
            44. Zapytanie ofertowe na wynajem powierzchni konferencyjnej.
            45. Zapytanie ofertowe wynajem sali 24.03.2017r.
            46. Usługi kurierskie w ramach PT
            47. Zapytanie ofertowe - zakup telefonów komórkowych
            48. Przeprowadzenie dwóch warsztatów pn. Coaching grupowy w obszarze kompetencji zawodowych
            49. Przeprowadzenie dwóch warsztatów pn. Skuteczna komunikacja kluczem do sukcesu
            50. Działania informacyjno - promocyjne w prasie w ramach PT
            51. Ubezpieczenie samochodu służbowego Ford ka i przyczepki
            52. DOA - 325- 244-2016 Zakup i dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych
            53. Świadczenie usługi artystycznej podczas spotkania Świątecznej Gali Podsumowującej 2016
            54. DOA/325/238/2016 Zapytanie ofertowe dotyczące usługi sprzątania
            55. Usługa przeprowadzenia warsztatów pn. Wzmocnienie potencjału usługowego opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu w branży metalowo maszynowej.
            56. Zapytanie ofertowe - przygotowanie i wykonanie dwóch materiałów filmowych promujących konferencję Express Yourself.
            57. Udział eksperta w charakterze prelegenta podczas Świątecznej Gali Podsumowującej działania Klubu 150.
            58. Wynajem Sali w ramach Projektu Opolskie Szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2
            59. Usługa przeprowadzenia warsztatów pn. Wzmocnienie potencjału usługowego opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu w branży metalowo-maszynowej.
            60. Usługa przeprowadzenia warsztatów pn. Wzmocnienie potencjału usługowego opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu w branży drzewno-stolarskiej
            61. Opracowanie, aktualizacja, opracowanie merytoryczne, graficzne, wydruk i dostawa opracowań sektorowych
            62. Zakup i dostawa papieru ksero
            63. Zakup pakietu świadczeń dla Partnera Strategicznego w konferencji podsumowującej Ranking Firm Opolszczyzny Złota Setka za rok 2015 i 2014, która odbędzie się dnia 28 listopada 2016 roku
            64. Zapytanie ofertowe - wynajem sali konferencyjnej na potrzeby Projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku Pracy 2
            65. Świadczenie usług transportowych w ramach projektu pn. Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2
            66. Zapewnienie udziału w II Międzynarodowej Konferencji Nowoczesne Technologie, Konstrukcje, Materiały dla Chemii i Energetyki organizowanej przez Park Przemysłowy Kędzierzyn Koźle oraz Park Przemysłowy Metalchem w dniach 26,28.10.2016 r.
            67. Zakup kuponów do kina w Opolu
            68. Zamówienie - Zapewnienie transportu uczestnikom dialogu obywatelskiego
            69. Szkolenie zamknięte dla pracowników OCRG - Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2014-2020.
            70. Zakup i dostawa materiałów biurowych.
            71. Przeprowadzenie warsztatów Design Thinking dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2
            72. Dostawa materiałów biurowych dla uczestników projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2
            73. Wynajem powierzchni w Dobrodzieniu na 10 dni szkoleniowych w ramach projektu pn Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2
            74. Zakup i dostawa pojemników na zużyty toner na potrzeby pracowników zaangażowanych w RPO WO 2014-2020
            75. Usługa tłumaczenia dokumentacji na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Projektu pn. Kooperacyjne Opolskie, profesjonalne otoczenie biznesu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu,
            76. Świadczenie usług transportowych na potrzeby projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2
            77. Zapytanie ofertowe - usługa doradcza dot. instrumentów inżynierii finansowej
            78. Wynajem powierzchni konferencyjnej na potrzeby organizacji spotkania z przedsiębiorcami.
            79. Opracowanie i wygłoszenie wykładów tematycznych oraz moderowanie 6 spotkań grupy roboczej dla branży meblarskiej w zakresie designu i aranżacji wnętrz w ramach projektu, Kooperacja Opolszczyzny, profesjonalne otoczenie biznesu.
            80. Usługa najmu sali w związku z organizacją spotkań grupy roboczej dla branży meblarskiej w zakresie designu i aranżacji wnętrz, w ramach projektu Kooperacja Opolszczyzny, profesjonalne otoczenie biznesu.
            81. Zakup i dostawa wyposażenia na rzecz realizacji projektu Kooperacyjne Opolskie profesjonalne otoczenie biznesu.
            82. Usługa przeprowadzenia szkolenia pn. Wzmocnienie potencjału usługowego opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu, moduł II.
            83. Szkolenie zamknięte dla pracowników OCRG zaangażowanych w realizację RPO WO 2014-2020 - Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2014-2020.
            84. zakwaterowanie dla uczestników wyjazdu zagranicznego do Leoben (Austria) w związku ze spotkaniem partnerów Projektu InduCult2.0
            85. Organizacja wyjazdu szkoleniowego dla pracowników projektu do Eindhoven, Holandia w związku z udziałem w Dutch Design Week 2016
            86. Zakup oraz dostawa 7 samodzielnych licencji oprogramowania biurowego w ramach PT
            87. Zakup idostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych
            88. Usługa przeprowadzenia szkolenia pn. Wzmocnienie potencjału usługowego opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu moduł II.
            89. Organizacja warsztatów dla firm wraz z turniejem piłki nożnej opolskich firm
            90. Zakup i dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych
            91. Przeprowadzenie warsztatu dla członków Klubu 150
            92. Zakup oraz dostawa 7 komputerów w ramach Pomocy Technicznej
            93. Wynajem powierzchni
            94. Usługa tłumaczeniowa w ramach Projektu Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu
            95. Opracowanie i wygłoszenie wykładu tematycznego oraz moderowanie 5 spotkań grupy roboczej dla branży drzewno meblarskiej w ramach projektu Kooperacja Opolszczyzny profesjonalne otoczenie biznesu
            96. Usługa najmu sali w związku z organizacją spotkań grupy roboczej dla branży drzewno meblarskiej w ramach projektu Kooperacja Opolszczyzny, profesjonalne otoczenie biznesu w okresie od 15.08.2016 r. do 28.10.2016 r
            97. Zapytanie ofertowe na najem pomieszczenia magazynowego z przeznaczeniem na prowadzenie archiwum zakładowego.
            98. Zakup, dostawa i montaż mebli na wyposazenie biura pn. InduCult
            99. Usługa przeprowadzenia szkolenia zamkniętego z zakresu prowadzenia wystąpień publicznych i prezentacji oraz negocjacji biznesowych
            100. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami i oprogramowaniem na wyposażenie biura projektu pn InduCult 2_0
            101. Zamówienie na wynajem powierzchni wystawienniczej
            102. Zap. ofertowe dot. zakupu papieru ksero A4
            103. Zap. ofertowe dot. zakupu pojemników na zużyty toner
            104. Zapytanie ofertowe dot. zakupu pojemników na zużyty toner
            105. Zapytanie ofertowe - wynajem sali
            106. Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług prawnych na rzecz OCRG
            107. Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy klipsów archiwizacyjnych oraz teczek bialych wiązanych w ramach PT
            108. Zapytanie ofertowe na dostawę usług telefonii stacjonarnej
            109. Zapytanie ofertowe - zakup wyposażenia
           4. Plan zamówień publicznych 2019 r.

          Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.