Biuletyn Informacji Publicznej

BIP: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Mapa strony

 1. Informacje o BIP
  1. Redakcja
   1. Instrukcja
   2. Statut OCRG
    1. Nabory i wyniki
     1. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STARSZY INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI RPO
     2. Inspektor w Dziale Kontroli Projektów - Umowa na zastępstwo
     3. OGŁOSZENIE O NABORZE - SEKRETARKA
     4. Ogłoszenie o naborze - INSPEKTOR W CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA
     5. ogłoszenie o naborze - Inspektor w Dziale Kontroli Projektów
     6. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI.
     7. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI - KOOP
     8. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze-SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DOA
     9. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI PROJEKTÓW
     10. Ogłoszenie o naborze na zastępstwo - SPECJALISTA W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM
     11. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DOA
     12. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI PROJEKTÓW
     13. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI - KOOP
     14. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI RPO
     15. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DZIALE ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYM
     16. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
     17. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI - Inducult2.0
     18. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze - Inspektor w Dziale Windykacji
     19. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI
     20. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI INDUCULT2.0
     21. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI
     22. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR W DZIALE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA
     23. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE INNOWACJI
     24. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI PROJEKTÓW RPO
     25. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA
     26. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - STARSZY INSPEKTOR W DZIALE ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYM
     27. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE KONTROLI
     28. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE W OCRG
     29. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA
     30. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE ROZLICZEŃ PROJEKTÓW
     31. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze - INSPEKTOR W DZIALE PRZYJMOWANIA PROJEKTÓW
     32. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA 2
     33. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR W DZIALE OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA 1
    2. Fundusze Europejskie
     1. INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
     2. Fundusze Europejskie
    3. Zarządzanie
     1. Struktura organizacyjna
      1. Regulamin organizacyjny
      2. Struktura organizacyjna
     2. Majątek Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
      1. Skargi i wnioski
       1. Wniosek o udzielenie informacji publicznej
       2. Skargi i wnioski
      2. Rejestry, ewidencje i archiwa
       1. OCRG
        1. Kontrole OCRG
         1. Kontakt
          1. Zamówienia
           1. Zamówienia publiczne
            1. DOA/323/38/2017 Wykonanie usługi dotyczącej promowania działań OCRG na oficjalnym profilu Zamawiającego w mediach społ. w związku z realizacją przez OCRG projektu KOOP
            2. DOA/323/40/2017 Usługi transportowe w związku z organizacją przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki konferencji ponadnarodowej dla partnerów projektu InduCult2.0 w ramach Programu Interreg CENTRAL EUROPE.
            3. DOA/323/34/2017 Dostawa i produkcja materiałów informacyjnych dotyczących możliwości kształtowania kariery zawodowej w oparciu o bieżącą ofertę przedsiębiorców z województwa opolskiego w ramach projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2
            4. DOA/323/32/2017 Analiza trendów rozwojowych w obszarach inteligentnych specjalizacji województwa opolskiego
            5. DOA/323/27/2017 Świadczenie usług transportowych oraz usługi cateringowej w ramach projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2 realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.
            6. DOA/323/24/2017 Przygotowanie graficzne, produkcja oraz dostawa materiałów promujących projekt Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Opole
            7. DOA/323/23/2017 Analiza potencjału usługowego instytucji otoczenia biznesu w województwie opolskim
            8. DOA/323/22/2017 Wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych oraz spotów promocyjnych dotyczących projektu InduCult 2.0 w ramach Programu Interreg CENTRAL EUROPE
            9. DOA/323/20/2017 Kampania promocyjna w tygodnikach regionalnych na potrzeby projektu realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.
            10. DOA/323/13/2017 Dostawa dwóch drukarek na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
            11. DOA/323/17/2017 Organizacja dwudniowej wycieczki dla pracowników Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
            12. DOA/323/9/2017 Kampania promocyjna w prasie i w internecie na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
            13. DOA/323/8/2017 Produkcja oraz dostawa materiałów informacyjnych i szkoleniowych na potrzeby projektu pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2.
            14. DOA/323/5/2017 Świadczenie usług transportowych w związku z udziałem i organizacją przez OCRG spotkań, warsztatów, konferencji, targów z udziałem instytucji otoczenia biznesu, firm zainteresowanych nawiązaniem współpracy z woj. opolskim oraz na potrzeby
            15. DOA/323/4/2017 Analiza potencjału specjalizacji: procesy i produkty ochrony zdrowia i środowiska w województwie opolskim
            16. Plan zamówień publicznych 2017 r.
           2. Zamówienia na usługi społeczne
            1. DOA/323/46/2017 Organizacja i realizacja kursów nadających dodatkowe uprawnienia zawodowe w ramach projektu pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2 współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS.
            2. DOA-323-45-2017 Przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu Opolskie szkolnictwo bliżej rynku pracy 2
            3. DOA/323/36/2017/B Usługi cateringowe wraz z wynajmem sali w związku z organizacją przez OCRG ponadnarodowej konferencji oraz warsztatów regionalnych w ramach projektu InduCult2.0 Program Interreg CENTRAL EUROPE.
            4. DOA/323/44/2017 Kompleksowa organizacja wizyty studyjnej do Niemiec w ramach Projektu KOOP
            5. DOA/323/36/2017/A Wynajem sal, usługa restauracyjna oraz zwiedzanie - konferencja ponadnarodowa dla partnerów projektu InduCult2.0.
            6. DOA/323/42/2017 Przeprowadzenie warsztatów w ramach Projektu Opolskie szkolnictwo bliżej rynku pracy 2
            7. DOA/323/43/2017 Organizacja 4-dniowego wyjazdu studyjnego do Finlandii na potrzeby projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2.
            8. DOA/323/41/2017 Przeprowadzenie 10 warsztatów Design Thinking dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa opolskiego w ramach projetu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2
            9. DOA/323/39/2017 Kompleksowa organizacja wizyty studyjnej do Niemiec (Bawaria i Badenia - Wirtembergia) w ramach Projektu KOOP
            10. DOA/323/36/2017 Świadczenie usług restauracyjnych oraz cateringowych w ramach projektu InduCult2.0 realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.
            11. DOA/323/35/2017 Kompleksowa organizacja dwudniowych warsztatów dla dyrektorów szkół zawodowych i przedstawicieli firm obejmująca usługę wynajmu powierzchni konferencyjnej wraz z usługą hotelową i cateringową w ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodo
            12. DOA/323/37/2017 Organizacja i realizacja kursów nadających dodatkowe uprawnienia zawodowe (zwanych dalej kursami) dla uczniów szkół z terenu województwa opolskiego w ramach projektu 9.2.1
            13. DOA/323/33/2017 Organizacja i realizacja kursów nadających dodatkowe uprawnienia zawodowe w ramach projektu 9.2.1
            14. DOA/323/31/2017 Organizacja i realizacja szkolenia nadającego nowe, podwyższenie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych dla uczestników projektu Opolski Program Stażowy.
            15. DOA/323/30/2017 Usługa przygotowania i przeprowadzenia 8 spotkań grupy roboczej dla branży meblarskiej w ramach projektu KOOP
            16. DOA/323/29/2017 Organizacja 4-dniowego wyjazdu studyjnego do Finlandii na potrzeby projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2
            17. DOA/323/28/2017 Usługa przeprowadzenia warsztatów - Wzmocnienie potencjału usługowego Opolskich IOB w branży metalowo-maszynowej - etap II w ramach KOOP
            18. DOA/323/26/2017 Organizacja i realizacja kursów nadających dodatkowe uprawnienia zawodowe dla uczniów szkół z terenu województwa opolskiego - w ramach projektu 9.2.1
            19. DOA/323/25/2017 Usługa przygotowania i przeprowadzenia 6 spotkań grupy roboczej w ramach projektu KOOP
            20. DOA/323/19/2017 Usługa cateringowa w związku z organizacją przez OCRG w Opolu spotkania dla IOB i przedsiębiorców z polsko-czeskiego pogranicza w dniu 22 czerwca 2017 r. w Ostrawie w ramach projektu KOOP
            21. DOA/323/18/2017 Organizacja 3-dniowego wyjazdu studyjnego do Finlandii na potrzeby projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2 w dniach 12 - 14 czerwca 2017 r. dla maksymalnie 8 osób.
            22. DOA/323/16/2017 Organizacja i realizacja kursów nadających dodatkowe uprawnienia zawodowe dla uczniów szkół z terenu woj. opolskiego - w ramach projektu pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2.
            23. DOA/323/14/2017 Świadczenie usługi restauracyjnej w związku z organizacją przez OCRG spotkania dla przedsiębiorców i Instytucji Otoczenia Biznesu w ramach Projektu KOOP
            24. DOA/323/15/2017 Udział eksperta w charakterze prelegenta podczas spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców dot. wniosków w tzw. szybkiej ścieżce w ramach projektu KOOP
            25. DOA/323/12/2017 Usługi cateringowe na potrzeby spotkań biznesowych, warsztatów, konferencji organizowanych przez OCRG w ramach projektu Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Opole.
            26. DOA/323/11/2017 Organizacja i realizacja kursów nadających dodatkowe uprawnienia zawodowe dla uczniów szkół z terenu woj. opolskiego - w ramach projektu pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2.
            27. DOA/323/10/2017 Organizacja i realizacja kursów nadających dodatkowe uprawnienia zawodowe dla uczniów szkół z terenu woj. opolskiego - w ramach projektu pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2.
            28. DOA/323/7/2017 Usługi cateringowe na potrzeby spotkań biznesowych, warsztatów, konferencji z udziałem przedsiębiorców organizowanymi przez OCRG w ramach projektu KOOP
            29. DOA/323/6/2017 Usługi cateringowe wraz z wynajem sali w związku z organizacją przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki cyklu warsztatów regionalnych dla uczestników projektu InduCult2.0 w ramach Programu Interreg CENTRAL EUROPE
            30. DOA/323/3/2017 Usługi cateringowe w związku z organizacją przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu spotkań biznesowych i tematycznych, warsztatów, konferencji.
            31. DOA/323/23/2016 Informacja o udzieleniu zamówienia
            32. DOA/323/21/2016 Informacja o udzieleniu zamówienia
            33. DOA/323/2/2017 Usługi restauracyjne na potrzeby spotkań biznesowych, warsztatów, konferencji z udziałem przedsiębiorców organizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.
            34. DOA/323/1/2017 Organizacja i realizacja kursów nadających dodatkowe uprawnienia zawodowe dla uczniów szkół z terenu województwa opolskiego - w ramach projektu pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2
            35. Regulamin przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych na usługi społeczne w OCRG
           3. Zamówienia do równowartości 30 tysięcy euro
            1. DOA/325/157/2017 Usługa wynajmu powierzchni na potrzeby projektu Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu
            2. DOA/325/145/2017 Dostawa samochodu osobowego na cele OCRG
            3. DOA/325/141/2017 Wynajem powierzchni w Dobrodzieniu
            4. DOA/325/132/2017 Zakup i dostawa ksiażki kontroli.
            5. Zakup i dostawa pieczątki i gumki na potrzeby PT
            6. Wynajem powierzchni na potrzeby projektu Kooperacyjne opolskie-profesjonalne otoczenie biznesu
            7. Usługi kurierskie
            8. Usługa Przeprowadzenia warsztatów w formie 8 dniowego cyklu pn. Wsparcie potencjału opolskich IOB poprzez profesjonalizację jakości usług.
            9. Zakup i dostawa pieczątki na potrzeby PT
            10. Dostawa paliwa oraz akcesoriów samochodowych do samochodów służbowych Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
            11. Wynajem sali na potrzeby Projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2
            12. Przedmiotem usługi jest najem powierzchni wystawienniczej na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
            13. Najem powierzchni wystawienniczej na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Projektu pn. Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Działania 2.3 - Wzmocnienie otoczenia biz
            14. Najem powierzchni wystawienniczej na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Projektu pn. Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu
            15. Dostawa nagród dla uczniów na konkurs na najlepszy projekt "design-thinking" organizowanym w ramach projektu pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2 .
            16. Wynajem powierzchni konferencji na potrzeby organizacji spotkania z przedsiębiorcami
            17. Zapytanie ofertowe na wynajem powierzchni konferencyjnej w ramach Programu Mentoringu 9 maj 2017r.
            18. Najem powierzchni wystawienniczej na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Projektu pn. Kooperacyjne Opolskie profesjonalne otoczenie biznesu
            19. Usługa przeprowadzenia warsztatów pn. Wsparcie potencjału opolskiego meblarstwa poprzez profesjonalizację jakości usług. Etap II
            20. Dostawa nagród dla uczniów na konkurs na najlepszy projekt "design-thinking" organizowanym w ramach projektu pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2
            21. Zapytanie ofertowe Dzień Europy
            22. Zapytanie ofertowe na wynajem powierzchni konferencyjnej.
            23. Zapytanie ofertowe wynajem sali 24.03.2017r.
            24. Usługi kurierskie w ramach PT
            25. Zapytanie ofertowe - zakup telefonów komórkowych
            26. Przeprowadzenie dwóch warsztatów pn. Coaching grupowy w obszarze kompetencji zawodowych
            27. Przeprowadzenie dwóch warsztatów pn. Skuteczna komunikacja kluczem do sukcesu
            28. Działania informacyjno - promocyjne w prasie w ramach PT
            29. Ubezpieczenie samochodu służbowego Ford ka i przyczepki
            30. DOA - 325- 244-2016 Zakup i dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych
            31. Świadczenie usługi artystycznej podczas spotkania Świątecznej Gali Podsumowującej 2016
            32. DOA/325/238/2016 Zapytanie ofertowe dotyczące usługi sprzątania
            33. Usługa przeprowadzenia warsztatów pn. Wzmocnienie potencjału usługowego opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu w branży metalowo maszynowej.
            34. Zapytanie ofertowe - przygotowanie i wykonanie dwóch materiałów filmowych promujących konferencję Express Yourself.
            35. Udział eksperta w charakterze prelegenta podczas Świątecznej Gali Podsumowującej działania Klubu 150.
            36. Wynajem Sali w ramach Projektu Opolskie Szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2
            37. Usługa przeprowadzenia warsztatów pn. Wzmocnienie potencjału usługowego opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu w branży metalowo-maszynowej.
            38. Usługa przeprowadzenia warsztatów pn. Wzmocnienie potencjału usługowego opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu w branży drzewno-stolarskiej
            39. Opracowanie, aktualizacja, opracowanie merytoryczne, graficzne, wydruk i dostawa opracowań sektorowych
            40. Zakup i dostawa papieru ksero
            41. Zakup pakietu świadczeń dla Partnera Strategicznego w konferencji podsumowującej Ranking Firm Opolszczyzny Złota Setka za rok 2015 i 2014, która odbędzie się dnia 28 listopada 2016 roku
            42. Zapytanie ofertowe - wynajem sali konferencyjnej na potrzeby Projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku Pracy 2
            43. Świadczenie usług transportowych w ramach projektu pn. Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2
            44. Zapewnienie udziału w II Międzynarodowej Konferencji Nowoczesne Technologie, Konstrukcje, Materiały dla Chemii i Energetyki organizowanej przez Park Przemysłowy Kędzierzyn Koźle oraz Park Przemysłowy Metalchem w dniach 26,28.10.2016 r.
            45. Zakup kuponów do kina w Opolu
            46. Zamówienie - Zapewnienie transportu uczestnikom dialogu obywatelskiego
            47. Szkolenie zamknięte dla pracowników OCRG - Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2014-2020.
            48. Zakup i dostawa materiałów biurowych.
            49. Przeprowadzenie warsztatów Design Thinking dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2
            50. Dostawa materiałów biurowych dla uczestników projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2
            51. Wynajem powierzchni w Dobrodzieniu na 10 dni szkoleniowych w ramach projektu pn Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2
            52. Zakup i dostawa pojemników na zużyty toner na potrzeby pracowników zaangażowanych w RPO WO 2014-2020
            53. Usługa tłumaczenia dokumentacji na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Projektu pn. Kooperacyjne Opolskie, profesjonalne otoczenie biznesu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu,
            54. Świadczenie usług transportowych na potrzeby projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2
            55. Zapytanie ofertowe - usługa doradcza dot. instrumentów inżynierii finansowej
            56. Wynajem powierzchni konferencyjnej na potrzeby organizacji spotkania z przedsiębiorcami.
            57. Opracowanie i wygłoszenie wykładów tematycznych oraz moderowanie 6 spotkań grupy roboczej dla branży meblarskiej w zakresie designu i aranżacji wnętrz w ramach projektu, Kooperacja Opolszczyzny, profesjonalne otoczenie biznesu.
            58. Usługa najmu sali w związku z organizacją spotkań grupy roboczej dla branży meblarskiej w zakresie designu i aranżacji wnętrz, w ramach projektu Kooperacja Opolszczyzny, profesjonalne otoczenie biznesu.
            59. Zakup i dostawa wyposażenia na rzecz realizacji projektu Kooperacyjne Opolskie profesjonalne otoczenie biznesu.
            60. Usługa przeprowadzenia szkolenia pn. Wzmocnienie potencjału usługowego opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu, moduł II.
            61. Szkolenie zamknięte dla pracowników OCRG zaangażowanych w realizację RPO WO 2014-2020 - Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2014-2020.
            62. zakwaterowanie dla uczestników wyjazdu zagranicznego do Leoben (Austria) w związku ze spotkaniem partnerów Projektu InduCult2.0
            63. Organizacja wyjazdu szkoleniowego dla pracowników projektu do Eindhoven, Holandia w związku z udziałem w Dutch Design Week 2016
            64. Zakup oraz dostawa 7 samodzielnych licencji oprogramowania biurowego w ramach PT
            65. Zakup idostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych
            66. Usługa przeprowadzenia szkolenia pn. Wzmocnienie potencjału usługowego opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu moduł II.
            67. Organizacja warsztatów dla firm wraz z turniejem piłki nożnej opolskich firm
            68. Zakup i dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych
            69. Przeprowadzenie warsztatu dla członków Klubu 150
            70. Zakup oraz dostawa 7 komputerów w ramach Pomocy Technicznej
            71. Wynajem powierzchni
            72. Usługa tłumaczeniowa w ramach Projektu Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu
            73. Opracowanie i wygłoszenie wykładu tematycznego oraz moderowanie 5 spotkań grupy roboczej dla branży drzewno meblarskiej w ramach projektu Kooperacja Opolszczyzny profesjonalne otoczenie biznesu
            74. Usługa najmu sali w związku z organizacją spotkań grupy roboczej dla branży drzewno meblarskiej w ramach projektu Kooperacja Opolszczyzny, profesjonalne otoczenie biznesu w okresie od 15.08.2016 r. do 28.10.2016 r
            75. Zapytanie ofertowe na najem pomieszczenia magazynowego z przeznaczeniem na prowadzenie archiwum zakładowego.
            76. Zakup, dostawa i montaż mebli na wyposazenie biura pn. InduCult
            77. Usługa przeprowadzenia szkolenia zamkniętego z zakresu prowadzenia wystąpień publicznych i prezentacji oraz negocjacji biznesowych
            78. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami i oprogramowaniem na wyposażenie biura projektu pn InduCult 2_0
            79. Zamówienie na wynajem powierzchni wystawienniczej
            80. Zap. ofertowe dot. zakupu papieru ksero A4
            81. Zap. ofertowe dot. zakupu pojemników na zużyty toner
            82. Zapytanie ofertowe dot. zakupu pojemników na zużyty toner
            83. Zapytanie ofertowe - wynajem sali
            84. Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług prawnych na rzecz OCRG
            85. Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy klipsów archiwizacyjnych oraz teczek bialych wiązanych w ramach PT
            86. Zapytanie ofertowe na dostawę usług telefonii stacjonarnej
            87. Zapytanie ofertowe - zakup wyposażenia

          Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.