Przejdź do sekcji:
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

DOA.3211.149.2022 Zakup pakietu partnerskiego konferencji pt. CSR czyli społeczna odpowiedzialność biznesu jako przestrzeń do rozwoju przedsiębiorstwa poprzez kooperację z przedsiębiorczością społeczną

Zakup pakietu partnerskiego konferencji pt. „CSR czyli społeczna odpowiedzialność biznesu jako przestrzeń do rozwoju przedsiębiorstwa poprzez kooperację z przedsiębiorczością społeczną”, która odbędzie się w dniu 10 września 2022 r. w ramach projektu
pn. „Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II“ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Działania 2.3 „Wzmocnienie otoczenia biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Artykuł był wyświetlony 412 razy

Metryczka dokumentu

Utworzył Barbara Mrożek 29.07.2022r., 10:07
Opublikował Barbara Mrożek 29.07.2022r., 10:40

Wersje dokumentu