Przejdź do sekcji:
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Kontakt

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu 

adres: ul. Krakowska 38, 45-075 Opole 
tel.: 077 403 36 00 
fax: 077 403 36 09 
e-mail: biuro@ocrg.opolskie.pl

 

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek- Piątek  7:30 -15:30 

 

Dyrektor Tomasz Hanzel

tel. 077 403 36 00

Sekretariat

tel. 077 403 36 00 

Z-ca Dyrektora Dariusz Mazurczak

  tel. 077 403 36 59

Z-ca Dyrektora Michał Durzyński

  tel. 077 403 36 71 

Z-ca Dyrektora Michał Wojczyszyn

  tel. 077 403 36 608


(wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego - 3,§ 9) 

Dyrektor Centrum, zwany dalej jako Dyrektor,reprezentuje Centrum na zewnątrz oraz upoważniony jest do dokonywania czynności prawnych w imieniu Zarządu  Województwa Opolskiego w granicach pełnomocnictwa.
Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Centrum i wykonuje wobec nich obowiązki pracodawcy z zakresu prawa pracy w rozumieniu Kodeksu  Pracy.
Dyrektor w szczególności:
 - podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Centrum,
 - realizuje politykę kadrową Centrum,
 - zarządza mieniem Centrum.
Dyrektor może udzielić Zastępcy Dyrektora, Głównemu Księgowemu, a także poszczególnym pracownikom upoważnienia w formie pisemnej do podejmowania  określonych działań w imieniu Dyrektora.

Artykuł był wyświetlony 34947 razy