Przejdź do sekcji:
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Rejestry, ewidencje i archiwa

Podstawa prawna : par. 27 regulaminu Organizacyjnego Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki

L.p.

Nazwa rejestru

Imię
i nazwisko osoby  dysponującej

Telefon

e-mail

1.

Rejestr skarg
i wniosków

Ewa Warzyc

(+48) 774033600

biuro@ocrg.opolskie.pl

2.

Rejestr zarządzeń Dyrektora

Agnieszka Świerta

(+48) 774033636

a.swierta@ocrg.opolskie.pl

3.

Rejestr umów  (tematycznie)

Agnieszka Świerta

(+48) 774033636

a.swierta@ocrg.opolskie.pl

4.

Rejestr Kontroli

Łukasz Krawczyk

(+48) 0774033600

biuro@ocrg.opolskie.pl

5.

Rejestr pełnomocnictw, upoważnień Dyrektora

Agnieszka Świerta

(+48) 774033636

a.swierta@ocrg.opolskie.pl

6.

Rejestr poleceń  wyjazdów służbowych pracowników

Marzena Kusz

(+48) 774033662

m.kusz@ocrg.opolskie.pl

7.

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Ewa Warzyc

(+48) 774033600

biuro@ocrg.opolskie.pl

 

Artykuł był wyświetlony 801 razy

Metryczka dokumentu

Utworzył Łukasz Krawczyk 29.03.2016r., 09:10
Opublikował Łukasz Krawczyk 29.03.2016r., 11:10