Przejdź do sekcji:
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DO WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PN. „OPERATOR PODMIOTOWEGO SYSTEMU POPYTOWEGO” W RAMACH DZIAŁANIA 7.5 SZKOLENIA, DORADZTWO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW  REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020.
Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 217 ze zm.) Zarząd Województwa Opolskiego informuje, iż Uchwałą nr 3932/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku zatwierdził Listę rankingową oferentów oraz dokonał wyboru Fundacji Rozwoju Śląska na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz ubiegania się o dofinansowanie projektu pn. „Operator podmiotowego systemu popytowego” w ramach działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 

Artykuł był wyświetlony 656 razy

Metryczka dokumentu

Utworzył Katarzyna Smolińska 20.06.2017r., 07:43
Opublikował Katarzyna Smolińska 20.06.2017r., 09:44