Przejdź do sekcji:
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

DOA.3211.245.2022 Zakup pakietu partnerskiego Konferencji CACS – Conference on Applied Cybersecurity, która odbędzie się w dn. 06-07 grudnia 2022 r. w ramach projektu KOOP II

DOA.3211.245.2022

Zakup pakietu partnerskiego Konferencji CACS – Conference on Applied Cybersecurity, która odbędzie się w dn. 06-07 grudnia 2022 r. w ramach projektu pn. „Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II“ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Działania 2.3 „Wzmocnienie otoczenia biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Artykuł był wyświetlony 263 razy

Metryczka dokumentu

Utworzył Barbara Mrożek 29.11.2022r., 15:11
Opublikował Barbara Mrożek 29.11.2022r., 15:02

Wersje dokumentu